Foto: FoNet, Božidar Petrović

Svuda oko nas je debilna zabava koju čine visoki političari i niski analitičari

Reditelj Dejan Mijač kaže da je lična karta našeg vremena „brza prolaznost i tabloidno trabunjanje“. A to znači…

“To što možete da naslutite. Pleva. Proizvod koji se dobija iz mlaćenja prazne slame. Onog trenutka kada se gubi pojam suvereniteta i države kao društvenog koncepta onda više nema ni naroda. Jer narod mora imati svoje odrednice, unutarnju pripadnost – ne partijsku, nego vrednosnu, duhovnu. Morao bi samim tim pripadati i mitu. Antički, grčki, germanski, skandinavski… mitovi su drugačiji. Svaki narod ima svoju mitologiju, iz nje izrasta. Prvo jezikoslovno, a zatim i sa nekom svešću o sebi, svom istorijskom trenutku, zadatosti u istoriji, razlogu… Danas toga nema, a nije ni bitno, jedini cilj je profit. I, sve što je u službi profita zove se resurs, pa su tako i ljudi samo resurs. Narod takođe. (…) Svuda oko nas je debilna zabava. Uvreda za elementarnu inteligenciju. Čine je i visoki političari i niski analitičari. A rijaliti likovi mene ne zanimaju. Ni oni po farmama i zadrugama, ni oni koji plivaju u zonama tzv. odlučivanja o ljudima.”

(Blic, 16. 9. 2018. godine)