Foto: Pixabay.com

NUNS: Direktiva veliki korak u zaštiti autorskih prava

Evropski parlament (EP) usvojio je Direktivu o autorskim pravima na digitalnom jedinstvenom tržištu (DSM) koju svetska i evropska novinarska organizacija ocenjuju kao “veliki iskorak u zaštiti autorskih prava”, saopštilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).

Ovaj dokument podržale su hiljade autora i kreatora širom EU, uključujući desetine podružnica Međunarodne federacije novinara (IFJ) i Evropske federacije novinara (EFJ) koje su aktivno vodile kampanju za odobravanje izveštaja Komisije za pravne poslove Evropskog parlamenta (JURI) i suprotstavljale se kampanji neistina i zastrašivanja koju su vodile moćne internet korporacije, navodi se u saopštenju NUNS-a. IFJ i EFJ u zajedničkom saopštenju pozdravile su glasanje koje je presudno za novinare da osiguraju zaradu od svog rada i ostanu nezavisni u svom izveštavanju, jer je to od suštinskog značaja za dobro funkcionisanje demokratskih društava, piše u saopštenju. IFJ i EFJ posebno pozdravljaju to što će se, u skladu sa članom 11 izveštaja Parlamenta, koristi koje proizilaze iz autorskih prava pošteno deliti između novinara i izdavača. Pored toga, takozvani “trougao transparentnosti”, koji je definisan u poglavlju tri (članovi 14-16), predstavlja veliki korak napred za novinare i autore da steknu jaču kontrolu nad korišćenjem njihovog rada i naknadama koje dobijaju. Nova klauzula uvodi obaveze izveštavanja o eksploataciji novinarskih dela i ostvarenih prihoda. Novinari moraju biti obavešteni o korišćenju njihovih dela i prihoda ostvarenih tim korišćenjem, bilo da je reč o onlajn sferi, štampi ili elektronskom emitovanju. Novinarima se takođe mora omogućiti dodatna isplata kod eksploatacije njihovog autorstva mimo originalnih ugovora i treba da im se pruži prilika za rešavanje bilo kakvih sporova u postupcima medijacije ili pred sudovima. “Slavimo glasanje Evropskog parlamenta za DSM direktivu. To je veliki korak napred u odbrani novinarskih i autorskih prava, koje su godinama kršile tehnološki giganti. Nastavićemo sa kampanjom da Evropski savet uskladi propise sa ovom Direktivom”, izjavio je generalni sekretar IFJ Entoni Belendžer, a saopštio NUNS.