Železara Smederevo / Foto: FoNet, Nenad Ðorđević

“Utvrditi odgovornost za skrivanje ugovora sa bivšim menadžmentom Železare”

Organizacija “Transparentnost Srbija” (TS) zatražila je da se utvrdi ko je odgovoran za trogodišnje skrivanje od javnosti ugovora o upravljanju “Železarom Smederevo”, kao i za eventualni nastanak štete tokom njegove realizacije i raskida.

“Pozivamo Vladu Srbije i Ministarstvo privrede da objave ceo tekst ugovora, kao i podatke o njegovoj realizaciji na osnovu kojih bi građani mogli da steknu predstavu o tome da li su tvrdnje njenog bivšeg partnera na ovom poslu osnovane”, navodi se u saopštenju TS. Ova organizacija ukazala je da objavljeni delovi ugovora o upravljanju smederevskom železarom koji je Vlada Srbije marta 2015. godine zaključila sa firmom Petera Kamaraša “HPK menadžment”, potvrđuju da je taj ugovor nezakonito skrivan od građana u protekle tri godine. “Na ovom primeru se pokazalo da tajni ugovori o raspolaganju javnom imovinom donose štetu i da bi javnost ključnih informacija morala ubuduće da se postavi kao uslov važenja ugovora. Takođe, pokazalo se koliko bi bilo opasno da se preduzeća u državnom vlasništvu isključe iz sistema pristupa informacijama od javnog značaja, kao što se predviđa u aktuelnom nacrtu izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama”, smatra TS. U saopštenju se ističe da je izuzetno važno da se kroz izmene Ustava Srbije stvori mehanizam koji bi sprečio zaključivanje tajnih ugovora o raspolaganju javnim sredstvima. TS podseća da su ugovor o upravljanju Železarom hvalili najviši predstavnici Vlade Srbije, a godinu dana kasnije država je raskinula taj ugovor uz tvrdnje da konsultant nije ispunio obaveze. Prema odluci ugovorene arbitraže iz Londona, bivši menadžment “Železare Smederevo” potražuje naknadu štete od 10 miliona dolara i 2,4 miliona dolara za troškove postupka. “Za sve to vreme, ni kada je ugovor proglašavan za spasonosno rešenje, ni kada je raskidan, građani Srbije nisu imali proverljive podatke o preuzetim obavezama i postupanju sa javnom imovinom, već samo tvrdnje jedne i druge strane”, navela je TS.