Formiranje Radne grupe, jun 2018/Foto: FoNet/Vlada Srbije, S.Miljević

Radna grupa: Obesmišljen rad na medijskoj strategiji

Članovi Radne grupe za izradu nacrta Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji do 2023. godine naveli su u otvorenom pismu premijerki Ani Brnabić da je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević svojim izjavama narušio njihov integritet i doveo u pitanje proklamovane namere Vlade u vezi sa izradom tog veoma važnog dokumenta.

“Tvrdnjom da će u novoj medijskoj strategiji ‘biti možda 80 ili 90 odsto onoga što je prethodna radna grupa uradila’, Vukosavljević ne samo da prejudicira ishod procesa izrade nacrta Strategije, već unapred obesmišljava napore svih članova novoformirane radne grupe, koji pokušavaju da značajno unaprede institucionalni okvir za podizanje nivoa medijskih sloboda i slobode izražavanja u našem društvu”, navodi se u pismu. Potpisnici podsećaju Vukosavljevića da, prema onome što je zvanično saopšteno, Vlada nije bila zadovoljna ni činjenicom da u prethodnoj radnoj grupi nisu učestvovali predstavnici relevantnih novinarskih i medijskih udruženja i asocijacija, ni sadržinom ponuđenog nacrta medijske strategije. Članovi Radne grupe očekuju od Vlade jasan odgovor na konstatacije ministra Vukosavljevića, pre svega o svrsi njihovog angažmana, i ukazuju da ne vide razlog za ovoliko trošenja materijalnih i ljudskih resursa na izradi novog dokumenta, ukoliko Ministarstvo zaista planira da u konačnom tekstu Strategije zadrži najveći deo iz prethodnog nacrta. “Većina nas je ušla u Radnu grupu sa uverenjem i vašim garancijama da ćemo imati potpunu slobodu u izradi ovog strateškog dokumenta, bez ikakvih dodatnih ograničenja, a prema onome što je dogovoreno, prethodni nacrt medijske strategije samo je jedan od dokumenata koji treba da posluži kao polazna osnova u našem radu”, ističe se u pismu. Od Vlade i premijerke traži se da članovima Radne grupe, javnosti i ministru Vukosavljeviću pojasne da li su oni angažovani za izradu nedostajućih 10 do 20 odsto već postojećeg nacrta Strategije, ili je želja da se dobiju celovita rešenja u skladu sa evropskim standardima, profesionalnim uzusima i željom da se uvaže obostrano proklamovana uverenja o potrebi za sveobuhvatnom Strategijom, koja će, pre svega, uvažavati javni interes građana Srbije u skladu sa njihovim ustavnim pravima. Pismo premijerki potpisali su Stojan Marković (Lokal Pres) Vukašin Obradović (NUNS), Dalila Ljubičić (Asocijacija medija), Jelena Kleut (NDNV), Nino Brajović (UNS), Boban Tomić (ANEM) i Tanja Maksić (AOM).

A Ministarstvo kulture i informisanja osporilo je ove tvrdnje, napominjući da je u medijskom nastupu ministra reč bila o pretpostavci, a ne o tvrdnji, “koja može da se pokaže u konačnom ishodištu kao tačna, ali i ne mora”. Ministarstvo je dodalo da ima jednog člana u Radnoj grupi i da učestvuje na konstruktivan način i da “nije u prilici da ‘planira’, niti ‘zadržava’ izradu teksta Nacrta medijske strategije, niti to čini”. U saopštenju se dodaje i da Ministarstvo sa optimizmom gleda na rad Radne grupe i očekuje da će rad na Strategiji biti okončan u predviđenom roku.