Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Sprečavanje funkcionerske kampanje: novi zakon, stari problemi

Dugo čekani Nacrt novog Zakona za sprečavanje korupcije, koji bi trebalo da zameni postojeći Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, ne donosi nikakve novine kada je reč o onemogućavanju zloupotrebe javnih resursa u političke svrhe.

Odredba koja bi trebalo da spreči funkcionerske kampanje, koje smo videli u prethodna tri izborna procesa u Srbiji, doslovno je prepisana iz postojećeg zakona. O ovoj temi više u analizi Istinomera.