Rodoljub Šabić / Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Šabić: Penzionerska kartica Fonda PIO pruža dovoljno podataka o penzionerima

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je juče da penzionerska kartica Fonda PIO pruža sasvim dovoljno podataka o penzionerima i sugerisao da je svi subjekti koriste kao izvor neophodnih informacija o statusu penzionera.

U saopštenju objavljenom na sajtu Poverenika, navodi se da da Šabić “poziva sve subjekte koji pružaju neku vrstu usluga i imaju potrebu utvrđivanja statusa penzionera radi davanja određenih benefita i slično, da za utvrđivanje njihovog statusa koriste penzionersku karticu Fonda PIO i uzdrže se od zahtevanja čeka od penzije i drugih dokumenata sa više podataka koji nisu neophodni u svrhu dokazivanja statusa“. Poverenik istovremeno ponavlja apel da se „predstavnici lokalne samouprave i drugi subjekti, uzdrže od separatnog izdavanja kartica za penzionere, kojima se povećava rizik prekomerne obrade podataka, a ujedno stvaraju nepotrebni troškovi“. Podseća se da je u razgovoru predstavnika Poverenika sa direktorkom Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Draganom Kalinović podržana inicijativu Fonda PIO, s početka ove godine, o nameri izdavanja penzionerskih kartica sa minimumom potrebnih podataka za dokazivanje statusa penzionera. Šabić je ocenio da je to rešenje „korisno sa stanovišta obrade i zaštite podataka o ličnosti“. “Osim što sadrži minimum podataka neophodnih u svrhu identifikacije, karticu za penzionere izdaje Fond PIO koji, u skladu sa zakonom, raspolaže matičnim evidencijama osiguranika i korisnika prava kao verodostojnim izvorom podataka, za razliku od drugih personalizovanih dokumenata koje izdaju pojedine lokalne samouprave poput ‘Senior kartica’”, navodi se u saopštenju.