Foto: Pixabay.com

NVO: Zakon o socijalnoj zaštiti ograničava ljudska prava

Grupa organizacija civilnog društva zatražila je juče od Vlade Srbije da povuče iz javne rasprave Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, jer se njime ozbiljno ugrožavaju interesi korisnika usluga socijalne zaštite i ograničavaju osnovna ljudska prava.

Te organizacije smatraju da se sistem socijalne zaštite centralizuje suprotno preporukama Evropske komisije o decentralizaciji sistema socijalne zaštite, a nacrt zakona je neusaglašen sa drugim propisima, kao i sa obavezama koje je Srbija preuzela ratifikacijom međunarodnih ugovora. Tim nacrtom zakona, kako se ističe u saopštenju, predviđa se i prinudni rad, čime se umanjuje dostignuti nivo ljudskih prava i krše međunarodne obaveze Srbije u vezi sa sprečavanjem prinudnog rada i diskriminacije, a centralizuje se sistem socijalne zaštite. Zbog toga ove organizacije zahtevaju da se otvori javna diskusija sa ključnim domaćim i međunarodnim akterima o prioritetima reforme sistema socijalne zaštite. Ovu grupu organizacija civilnog društva čine Trag fondacija, Crta, Autonomni ženski centar, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Evropski pokret u Srbiji, Astra, Inicijativa za razvoj i saradnju, Građanske inicijative, SeCons – Grupa za razvojnu inicijativu, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Fondacija Centar za demokratiju.