Petar Cvetković / Foto: FoNet, Aleksandar Levajković

NUNS osudio pritisak Vojnobezbednosne agencije na novinara

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) osudilo je postupak Vojnobezbednosne agencije (VBA) prema novinaru Radomiru Čolakoviću za koji smatra da predstavlja ne samo pritisak na njega već i ugrožavanje sigurnosti i dostojanstva njegove porodice.

Kako je naveo NUNS, Čolaković je obavestio to udruženje da je tražio da ga direktor VBA general Petar Cvetković primi na razgovor, jer je želeo da ga upozna sa nezakonitostima i neprimerenim ponašanjem službenika VBA u vezi sa jednim javnim konkursom Vojske Srbije, kao i sa pretnjama Čolakoviću, koji je otkrio te nezakonitosti, i njegovoj supruzi, inače aktivnom vojnom licu. “Umesto bilo kakvog odgovora i bez ikakve najave, na vrata stana porodice Čolaković banuli su u ranim jutarnjim časovima dvojica oficira VBA. Čolaković kaže da su oficiri bili ljubazni, ali da je njegova porodica posetu nezvanih ‘gostiju’ doživela stresno i traumatično. Prema navodima Čolakovića, oficiri koji su bili u civilu predstavili su se i doslovno izjavili da prenose poruku direktora VBA da neće primiti na razgovor novinara, jer je njegov zahtev doživeo kao pretnju medijima”, saopštio je NUNS. Čolaković je naveo da u njegovom zahtevu za razgovor sa direktorom VBA nije bilo pretnji već da je, kao bivši službenik vojske, “imao dobru nameru da sačuva ugled vojske i da se ne prepucavaju preko medija”. “Čolaković smatra da je cilj iznenadne posete oficira VBA, izvedene mimo propisa, bio da ga zastraši, jer je u više navrata pisao u medijima o određenim nepravilnostima. Napominje da ni na jedan njegov tekst nije upućen demanti iz Vojske Srbije. Naprotiv, posle njegovih napisa i razgovora sa odgovornima u vrhu Vojske pojedini vojni službenici su smenjeni sa dužnosti, a neki su mu se javno izvinili”, dodaje NUNS. Ovo udruženje navelo je da očekuje da odgovorni u vojsci na odgovarajući način reše problem koji je nastao zbog takvog postupanja VBA prema novinaru.