Foto: Istinomer/Radmilo Marković

Objavljen nacrt Zakona o sprečavanju korupcije

Nakon što je ministarka pravde Nela Kuburović još u oktobru obećala da će novi Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije ući u Skupštinu do kraja 2017. godine, na sajtu ministarstva pravde tek sada je objavljen nacrt novog zakona. 

Prema pisaju Večernjih novosti, nacrtom je proširen krug podataka koji će javni funkcioneri morati da dostave kada prijavljuju imovinu, a Agencija će moći da pokrene postupak i na osnovu anonimne pirijave.

Novo u nacrtu zakona jeste i mogućnost Agencije da zatraži i podatke o imovini i prihodima roditelja, usvojitelja, usvojenika, kao i dece funkcionera koja ne žive sa njim u istom porodičnom domaćinstvu.

Kako pišu Novosti, novina je i ovlašćenje Agencije da ako posumnja u nepravilnosti u radu organa vlasti, može da podnese predlog za nadzor organu koji mu je nadređen. Ona može da kao oceni da u radu državnog organa postoje okolnosti koje mogu prouzrokovati korupciju, da izda preporuku sa merama za otklanjanje takvog stanja.

Ujedno, Nacrtom su proširene nadležnosti Agencije, tako da će ona imati ovlašćenje da daje mišljenja o proceni rizika od korupcije u nacrtima zakona. To znači, pišu Novosti, da će nadležna ministarstva u postupku pripreme zakona iz oblasti posebno rizičnih za nastanak korupcije morati da pribavlaju mišljenje Agencije.

Sa druge strane, kaznene odredbe za neprijavljivanje imovine ili davanje lažnih podataka su zadržane, a, prema pisanju Novosti, Agenciji je i dalje potrebna saglasnost javnog funkcionera da bi pribavila podatke od banaka, finansijskih institucija i drugih pravnih lica.

Podsetimo, preporuke o donošenju novog zakona o sprečavanju korupcije nalaze se već godinama u svakom izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije ka EU – još u izveštaju iz 2015. Evropska komisija kaže da Srbija “naročito treba da obrati pažnju na to da (…) brzo usvoji nov Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije kako bi se ojačala njena uloga kao ključne institucije u još delotvornijoj borbi protiv korupcije.”