Filip David / Foto: FoNet/Nenad Đorđević

Na Balkanu se prikrivaju mračni delovi istorije

U intervjuu za novi broj NIN-a, pisac Filip David na pitanje o prekrajanju istorije među narodima regiona odgovara: “Prekrajanje istorije ili prećutkivanje onoga što ne odgovara zvaničnim verzijama istorije uveliko je prisutno na ovim našim balkanskim prostorima. A onaj njen mračan deo ostaje prikriven. Evo samo nekoliko primera, a ima ih mnogo. Šta se zna o tome koji su uslovi postavljeni na Berlinskom kongresu 1878. Srbiji da bi joj se priznala nezavisnost? Koliko se zna o zločinima u balkanskim ratovima nad muslimanskim i albanskim stanovništvom uključujući masovna pogubljenja civilnog stanovništva, etnička čišćenja, paljevine naselja, nasilna pokrštavanja i progoneo kojima je pisala čitava svetska štampa, o kojima su pisali i tada mladi novinar Lav Trocki i naš Dimitrije Tucović?

Ili, šta reći o tome da je 1937, prema službenim izvorima Crkve, patrijarh Varnava između ostalog izjavio jako je ‘Bog poslao nemačkom narodu jednog dalekovidog Firera’ i kako ‘opravdana borba nemačkog naroda za ravnopravnost zaslužuje poštovanje svih naroda’. Svega ovoga nema u udžbenicima istorije, izbrisano je iz sećanja. A šta tek reći o poslednjim ratovima i crnim stranicama tih tragičnih zbivanja, još nepročitanim ili prećutanim? Istoriju čine i svetle i mračne strane, a treba poznavati i jedne i druge da bi se mogle donositi važne odluke na kojim se zasniva budućnost. Snaga jednog naroda ogleda se i u tome da ne strahuje od suočavanja i sa tamnim stranama svoje istorije.”

(NIN, 12. jul 2018. godine)