Skupština Srbije / Foto: Fonet, Aleksandar Levajković

Skupštine Srbije i Vojvodine beleže pad stepena otvorenosti

Skupština Srbije i Skupština Vojvodine beleže pad otvorenosti u 2017. u odnosu na 2016. godinu i ispunjavaju tek nešto više od polovine indikatora kojima se meri otvorenost institucija, saopštila je “Crta”.

Prema zaključku “Crtinog” istraživanja “Otvorenost parlamenta u Srbiji u 2017. godini”, u kojem su merena transparentnost, pristupačnost, integritet i delotvornost, te dve institucije u prošloj godini ispunile su 55 odsto indikatora otvorenosti, što je za četiri odsto manje nego 2016. “Organi zakonodavne vlasti u pogledu transparentnosti u Srbiji ispunjavaju tek polovinu zadatih parametara”, navodi se u saopštenju i dodaje da je usvajanje republičkog budžeta za ovu godinu proteklo bez rasprave, pored kašnjenja u dostavljanju predloga poslanicima. Oba parlamenta ažuriraju svoje internet strane, a godišnji plan rada institucija zakonodavne vlasti u Srbiji nije dostupan na njihovim sajtovima. Kada je reč o pristupačnosti, oba predstavnička tela uglavnom poštuju odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ali je utvrđen manjak nastojanja da učine dostupnim svoj rad tako što bi samoinicijativno objavljivali različita dokumenta, na šta ih Zakon obavezuje. “Institucije zakonodavne vlasti u Srbiji ispunjavaju četvrtinu indikatora otvorenosti, kada je u pitanju interakcija sa građanima, a nema pomaka u interakciji putem interneta, jer za njih društvene mreže praktično ne postoje. Na polju integriteta nema napretka, jer ni republička ni pokrajinska skupština nisu usvojile etički kodeks, a ni lobiranje nije još pravno regulisano”, navodi CRTA, koja je istraživanje radila u saradnji sa partnerima iz regionalne mreže organizacija civilnog društva „ActionSEE“. U domenu delotvornosti, kroz indikatore koji se odnose na parlamentarni nadzor i strateško planiranje, zakonodavna vlast u Srbiji ispunjava 62 odsto indikatora. U republičkom parlamentu nastavljen je negativan trend javnih slušanja, jer je tokom 2017. održano jedno javno slušanje, dok je u 2016. održano sedam, a 2015. godine 14. Takođe, poslanici su tokom 2017. imali priliku da u parlamentu postave pitanja članovima Vlade svega jednom, što je identično praksi iz 2016. godine. Kada je reč o oceni strateškog planiranja, u ovoj oblasti organi zakonodavne vlasti u Srbiji u 2017. godini nisu ispunili nijedan indikator otvorenosti.