Ministarstvo odbrane / Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Konvent o EU kritikuje Ministarstvo odbrane zbog strategija

Nacionalni konvent o EU saopštio je da je bio potreban duži i aktivan dijalog predstavnika institucija i zainteresovanih građana o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti i Strategiji odbrane.

Kako se ističe, Ministarstvo odbrane objavilo je Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, a da niko nije obavešten. “Dijalog o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti i Strategiji odbrane morao je duže da traje, da bude zasnovan na dijalogu predstavnika institucija i zainteresovanih građana, a ne na dostavljanju priloga i amandmana, bez odgovora na pitanja i predloge zainteresovanih građana i organizacija”, navodi se u saopštenju Nacionalnog konventa o EU, povodom tvrdnji Ministarstva odbrane da je javna rasprava o oba dokumenta “sprovedena na vreme i u skladu sa zakonom”. Naglašava se da je od Ministarstva zahtevan aktivan dijalog i debata sa predstavnicima institucija oko sadržaja strategija. Umesto toga, na sajtu Ministarstva, navodi Konvent, objavljen je Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, a da o tome niko od zainteresovanih strana, a posebno onih koji su dostavili priloge u javnoj raspravi nije bio obavešten. Radna grupa za poglavlja 30 i 31 Nacionalnog konventa o EU navodi da su u samom Izveštaju obrazloženja u vezi sa odbijanjem određenih priloga dostavljenim u toku javne rasprave data šturo i u velikom broju slučajeva bez suštinskih kontraargumenata. Konvent navodi da je namera Radne grupe bila isključivo da bude konstruktivna i da doprinese celom procesu kroz aktivan dijalog i obaveštavanje javnosti oko sadržaja ovih strategija koje su od ključne važnosti i za njihovu implementaciju i za proces pregovora Srbije sa EU. Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da je naknadno, 23. maja, organizovalo poseban radni sastanak sa predstavnicima Konventa. Na sastanku je dogovoreno da Konvent u pisanoj formi dostavi konkretne predloge i sugestije Ministarstvu do 28. maja. Dodaje se da su primedbe i sugestije NKEU stigle 30. maja i da ih je Ministarstvo uvažilo i uvrstilo u Nacrt strategije nacionalne bezbednosti i strategiju odbrane.

Inače, pregovaračko poglavlje 30 odnosi se na spoljne odnose, a 31 na spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku.