Foto: Wikimedia

Euleks dobio novu ulogu, ostaje na Kosovu do juna 2020.

Savet Evropske unije doneo je odluku o izmeni mandata misije Euleks na Kosovu koja će se od 14. juna promeniti sa izvršnih zadataka na zadatke nadgledanja, mentorstva i savetovanja u oblasti kosovskog pravosuđa.

Misija, koja je uspostavljena pre 10 godina, imala je dva operativna cilja – nadgledanje, mentorstvo, savetodavnu ulogu u obezbeđivanju podrške institucijama vladavine prava na Kosovu i dijalogu sa Beogradom, kao i izvršne zadatke, koji su se ticali procesuiranja određenih krivičnih slučajeva. Odlukom koja je doneta juče izvršni mandat je okončan i Kosovo će preuzeti odgovornost i preuzeti istrage, procesuiranja i suđenja. Od 14. juna, mandat Euleksa će se ogledati u nadgledanju pojedinih slučajeva u krivičnim i građanskim pravosudnim institucijama, na praćenje, mentorstvo i davanje saveta kosovskim popravnim službama, a nastaviće operativnu podršku za primenu sporazuma u dijalogu o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Misija će zadržati određena izvršna ovlašćenja u oblasti zaštite svedoka i podršci specijalizovanim odeljenjima i kancelariji specijalnog tužioca i unapređenju sigurnosti kao drugostepeni organ, navodi se u saopštenju.

Odlukom Saveta EU revidirani mandat Euleksa trajaće do 14. juna 2020. godine, a odobreni budžet je 169,8 miliona evra za dve godine.