Foto: FoNet, Aleksandar Levajković

Jedinstvo vlasti – kako to lepo zvuči!

Na osnovu ustavnih odredaba može da se zaključi da u Srbiji postoji mešoviti politički sistem koji naginje parlamentarnom.

Ali, činjenica je da u praksi faktička ovlašćenja predsednika prevazilaze ustavne okvire onda kada on efektivnu vlast može da vrši posredstvom stranačke hijerarhije, a ne na osnovu svojih ustavnih ovlašćenja. Nije teško zaključiti da će ovakvo stanje biti moguće uvek kada predsednik nakon izbora, uz tu funkciju, zadrži i poziciju predsednika stranke i to one koja ima stabilnu većinu u parlamentu. Ovu temu analizirao je Istraživački tim “Crte”.