Predstavljanje izveštaja CRD / Foto: FoNet/Medija centar

“Romi izloženi sistemskoj diskriminaciji”

Sistemska segregacija i diskriminacija Roma i dalje je česta pojava, a oni često uskraćivanje sopstvenih prava prihvataju kao normalno.

To je ocenjeno na jučerašnjem predstavljaju izveštaja organizacije “Civil Rights Defenders” (CRD) o životu Roma u Srbiji. U izveštaju se navodi da se zločini iz mržnje prema Romima u Srbiji ne procesuiraju, da veliki broj njih nema osnovna dokumenta, da su diskriminisani na tržištu rada i u sistemu obrazovanja, i da su u pogledu stanovanja, zdravstva i pristupa pravdi u “daleko goroj situaciji”. Programski direktor CRD za Zapadni Balkan Goran Miletić naveo je da je poboljšanje položaja Roma ranije bilo tumačeno kao prioritet za proces pristupanja EU, a da sada u Evropi preovladava neznanje o temi i “pozitivna predrasuda da Romi u regionu mogu da ostvare svoja prava”. “Romi su jedna od tri najdiskriminisanije zajednice u Srbiji, a slična je situacija i u susedstvu. Iako je urađeno mnogo toga dobrog i napredak postoji, ne čini se da je učinjeno dovoljno za poboljšanje njihovog položaja ili umanjenje segregacije”, rekao je Miletić. Prema rečima Aleksandre Bojadijeve, stručnjakinje Regionalnog saveta za saradnju (RCC), postoje indicije da će se pitanje diskriminacije ponovo popeti na lestvici prioriteta EU, a izveštaj Evropskog parlamenta na veoma jasan i oštar način govori o stanju ljudskih prava Roma u regionu. Navela je da su se “u toku svog rada često susretali sa anticiganizmom” i da su “mnoge državne mere usmerene na poboljšanje položaja Roma u Srbiji i dalje zasnovane na predrasudama, a ne na istraživanju, što takođe predstavlja sistemsku diskriminaciju”. Izvršni direktor Omladinskog foruma za edukaciju Roma iz Bujanovca Kenan Rašitović kazao je da pitanje prebivališta Romi na jugu Srbije ne mogu da reše zato što žive u nelegalnim ili nelegalizovanim objektima i da romski civilni sektor igra važnu ulogu u organizovanju i rešavanju problema te populacije. Marija Dražović iz “Praxisa” istakla je da institucije moraju da počnu da oblikuju propise namenjene najranjivijim grupama stanovništva.