Foto: Istinomer

Vlast će uvažiti volju građana, pod uslovom da ne bude “nerealna”

Kreativna direktorka komercijalnih i društveno angažovanih kampanja Nadežda Milenković pita se da li predsednik države, “koji po sopstvenim rečima voli da šmugne od obezbeđenja, sada želi da šmugne od – odgovornosti”.

“Vlast koja koristi sva sredstva, pa i ona nezakonita (možda je bolje reći: a naročito ona nezakonita), da bi se dokopala vlasti na svakom nivou, u svakom gradu, u svakoj opštini, mesnoj zajednici, pa i zgradi, a zatim i da za svaku od tih vlasti obezbedi što veća ovlašćenja i što manju, a još najbolje nikakvu kontrolu – sada traži da mi preuzmemo odgovornost za Kosovo. A da nam pri tom nijednim svojim primerom (osim onim kada je ministar vojni morao da ’izdrži’ godinu i po bez funkcije dok nije postao šef BIA) nije pokazala kako izgleda preuzimanje odgovornosti. Više puta najavljivano i više puta odloženo ‘izlaženje u javnost’ sa ‘rešenjem za Kosovo’ zamenjeno je ‘izjašnjavanjem naroda’. U zemlji u kojoj je vlast ukinula pravo na odlučivanje čak i skupštini, odnosno ‘izabranim predstavnicima građana’, sada građani sami, direktnim izjašnjavanjem, treba da odluče o temi koju vlast naziva najvažnijom. Vlast koja nas svakodnevno ubeđuje da smo joj glasanjem na izborima dali odrešene ruke da bespogovorno i bezodgovorno odlučuje o pravu, pravdi, lečenju, školovanju, letenju, pletenju i uopšte svim sferama javnog i privatnog života, sada prebacuje odgovornost na građane. (…) I tim građanima će vlast sada da vrati, doduše jednokratno, suverenitet i da, opet jednokratno, uvaži njihovu volju. Pod uslovom, naravno, da ta volja ne bude ’nerealna’. Ili protivna interesima ’naše strane’. Ili da zagovara ‘zamrznuti konflikt’. Ili da ne uzima u obzir ‘budućnost naše dece’. Ili da ne uvažava ‘realnost na terenu’. Ili da je jednostavno – suprotna.”

(Peščanik, 14. 5. 2018. godine)