Direktor BIA Bratislav Gašić / Foto: FoNet, A. Levajković

Direktoru BIA veća ovlašćenja

Skupština Srbije usvojila je juče izmene i dopune Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA), kojima je predviđeno da akt o sistematizaciji i uređenju radnih mesta donosi direktor BIA uz prethodnu saglasnost Vlade Srbije.

Tim izmenama predviđeno je da se aktom koji donosi direktor BIA utvrđuju organizacione jedinice, poslovi koji se u njima obavljaju, način rukovođenja, ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca, unutrašnja kontrola i interna revizija. Izmenama zakona je predviđeno da podaci sadržani u aktu koji donosi direktor budu tajni i da se njima postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka. Predviđeno je i da za popunjavanje radnih mesta u BIA nije potreban konkurs, a o zasnivanju radnog odnosa rešenjem odlučuje direktor. Izmenama je predviđeno stručno usavršavanje pripadnika BIA i polaganje stručnog ispita, a da se program i način pohađanja utvrđuje aktom direktora. Zakonom je propisano i da se pripadnicima BIA ocenjuje rad jednom godišnje, a da se postupak, merila i način ocenjivanja uređuje aktom koji takođe donosi direktor. U obrazloženju zakona navedeno je da se izmene i dopune donose u cilju očuvanja postojećeg radno-pravnog statusa pripadnika BIA i usklađivanja sa usvojenim novim zakonima o policiji i o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Kako podseća “Insajder”, krajem avgusta prošle godine poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić saopštio je da izmene zakona o BIA sadrže rešenja koja su suprotna Ustavu ili drugim zakonima. Premijerka Srbije Ana Brnabić je nakon kritika predloga Zakona ocenila da se izmene neće pretvoriti ni u šta što je suprotno vladavini prava i da su svi zakoni Srbije “pod lupom” Evropske komisije. Inače, Skupština Srbije usvojila je juče i paket vojnih zakona, koji bi trebalo, kako je rekao ministar odbrane Aleksandar Vulin, da omoguće modernizaciju vojske i vojne industrije i povećaju njihovu efikasnost.