Sednica Nacionalog konventa o EU / Foto: FoNet, Zoran Mrđa

Venecijanska komisija u junu o amandmanima na Ustav

Venecijanska komisija dostaviće u junu mišljenje o nacrtu amandmana na Ustav Srbije, koje je izradilo Ministarstvo pravde za oblast pravosuđa.

Ovo je juče najavljeno na plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, a takođe istaknuto je da će narednog meseca eksperti te komisije doći u Beograd. Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da je prvobitni nacrt pretrpeo ozbiljne promene jer su prihvaćene brojne primedbe iz javne rasprave, ali su predstavnici strukovnih udruženja ostali pri stavu da i takav tekst ima velike mane. Kuburović je rekla da se izradi amandmana pristupilo da bi se jačala nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva, ali i pojačala odgovornost pravosuđa. Prema njenim rečima, urađen je i predlog ustavnog zakon iz kojeg se vidi da nema govora da će biti reizbora sudija i tužilaca, kako se prigovaralo tokom javne rasprave. Odgovarajući na primedbe koje su se mogle čuti na sednici Konventa, ona je istakla da su u nacrtu uklonjene odredbe o učešću Skupštine u izboru sudija. Potpredsednik Društva sudija Omer Haždiomerović istakao je da je Ministarstvo nastojalo da po svaku cenu u najvažnijem sudskom telu ne bude veći broj sudija od nesudija. Prema njegovim rečima, u novom Ustavu mora da piše i da nesudijski članovi ne mogu biti iz izvršne i zakonodavne vlasti. Predsednica tog udruženja Dragana Bojević ocenila je da u nacrtu nije pravilno definisan odnos grana vlasti i naglasila da sudstvo mora da bude nezavisno. Prema njenim rečima, političari žele da urede državnu vlast po sistemu „ko pobedi nosi sve“ i tu je „koren“ problema, pa i „loših rešenja u ovom nacrtu amandmana“. Predsednik Udruženja tužilaca Goran Ilić naglasio je da Visoki savet tužilaštva od jedanaest članova ima samo četiri koje biraju tužioci. Kako je kazao, rešenja koja predlaže Ministarstvo odstupaju od Akcionog plana za poglavlje 23, iako je to temeljni dokument na putu evrointegracija. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević naglasio je da Ustav mora jače da garantuje nezavisnost sudstva, ali je ukazao da nezavisnost u radu zavisi i od ličnih svojstava sudija.