Goran Ilić / Foto: FoNet/Novi magazin

“Vlast mora da radi na jačanju nezavisnosti sudstva i tužilaštva”

Poverenik za samostalnost tužilaca i predsednik Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Goran Ilić juče je povodom izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, izjavio da vlast u Srbiji mora da radi na jačanju nezavisnosti sudstva i tužilaštva.

On je agenciji “Beta” rekao da izveštaj pokazuje da mora da se radi i na poboljšanju efikasnosti pravosuđa. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca naglasilo je da se u izveštaju navodi da opseg političkog uticaja na pravosuđe i dalje ostaje zabrinjavajući. “Potrebni su dalji napori kako bi se osigurala sistemska saradnja između vlade i civilnog društva (uključujući i strukovne organizacije). Civilno društvo igra ključnu ulogu u podizanju svesti o građanskim i političkim pravima u okruženju koje nije otvoreno za kritiku, uz negativne izjave vladinih zvaničnika ponavljane od strane medija”, navodi se u izveštaju. Udruženje je prenelo da se u izveštaju ističe da korupcija, koja je široko rasprostranjena, ostaje zabrinjavajuće pitanje, da je potrebno ojačati nezavisna i regulatorna tela, kao i da bi Srbija u narednoj godini trebalo da ostvari značajan napredak u jačanju nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva putem izmena ustavnih i zakonskih odredbi. U izveštaju se navodi da široka diskreciona ovlašćenja predsednika suda i javnih tužilaca u odnosu na rad pojedinačnih sudija i zamenika tužilaca, mogu uticati na njihovu nezavisnost i nepristrasnost. “Proces ustavne reforme o pravosudnoj nezavisnosti pokrenut je u maju 2017. Srpske vlasti i zainteresovane strane treba da uđu u široku, inkluzivnu i značajnu javnu raspravu vođenu na konstruktivan način. Ovo bi trebalo da podigne svest o procesu ustavne reforme u zemlji, a ishod treba reflektovati u nacrtu koji će biti poslat za mišljenje Venecijanskoj komisiji”, piše u izveštaju. Dodaje se da pritisak na pravosuđe (uključujući i vlasti u pravosuđu) ostaje visok, da vladini zvaničnici, neki na najvišem niovu, nastavljaju da javno komntarišu istragu i postupke u toku, što se smatra pritiskom na nezavisnost pravosuđa. “Ipak, postignut je određeni napredak. Državno veće tužilaca usvojilo je detaljan mehanizam koji omogućava širu reakciju na moguće političke uticaje. Državno veće tužilaca izabralo je poverenika za samostalnost koji je već obradio nekoliko takvih slučajeva”, piše u izveštaju, a prenosi Udruženje.