Žan-Klod Junker /Foto: FoNet/Evropska komisija

“Vladavina prava i odnosi s Kosovom presudni za ritam pregovora sa EU”

Evropska komisija (EK) u izveštaju o napretku Zapadnog Balkana u evropskim reformama ocenila je juče da je Srbija ostvarila napredak u pregovorima o članstvu s EU, ali je napomenula da će ritam pregovora zavisiti posebno od promena u oblasti vladavine prava i normalizacije odnosa s Kosovom.

“Mada je izvestan napredak ostvaren u vladavini zakona, Srbija mora ojačati napore i dati opipljivije rezultate, naročito kad je reč o uslovima za slobodu izražavanja”, navodi EK. U izveštaju, koji je prvi put sačinjen za period od godinu i po dana i uključuje obimniju ekonomsku analizu, napominje se da je nužno da vlasti u Beogradu “ojačaju nezavisnost i sveukupnu efikasnost pravosudnog sistema” i “ostvare održiv napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala”. Navodi se da “Srbija treba da produbi angažovanje u dijalogu s Kosovom, uključujući primenu svih dogovora, a posebno onog o energiji”. Takođe, ističe se da je “s tim u vezi dobrodošla inicijativa predsednika Srbije za pokretanje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu”. “Srbija treba da nastavi da igra pozitivnu ulogu u regionu u poboljšanju regionalnih veza i očuvanju stabilnosti”, poručuje EK. “Ekonomske reforme u Srbiji daju rezultate, posebno u makroekonomskoj stabilizaciji”, navodi izvršno telo EU i napominje da su državne i privatne investicije nedovoljne, a nužno je da se poboljšaju uslovi privređivanja za mala i srednja preduzeća. Komisija naglašava da su “i dalje nedovoljne krupnije strukturne reforme državne uprave, poreskih vlasti i državnih preduzeća”.

Takođe, u izveštaju se ističe se da EK očekuje od Kosova da na evropskom putu ubrza neophodne reforme, izgradi konsenzus oko ključnih strateških pitanja i ojača angažovanje u dijalogu sa Srbijom, kao i da sprovede sve postignute sporazume, posebno onaj o Zajednici srpskih opština. Ističe se da će dalje napredovanje Crne Gore u pregovorima sa EU zavisiti od postizanja opipljivih rezultata u slobodi izražavanja i medija, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Što se tiče BiH, naglašeno je da su tokom 2017. “sporo sprovođene” prioritetne evropske reforme čiji je cilj “hvatanje u koštac s duboko ukorenjenim strukturalnim problemima koji unazađuju razvoj te zemlje”. Inače, Istinomer je pred objavljivanje ovog izveštaja uporedio izveštaje EK o napretku Srbije u periodu 2014-2016, u oblasti političkih kriterijuma.