Foto: Istinomer/Zoran Drekalović

Stručna udruženja: Predlog izmena Ustava veoma loš

Nakon što je Ministarstvo pravde je u petak 13. aprila poslalo Venecijanskoj komisiji konačnu verziju izmena Ustava u oblasti pravosuđa, u nedelju su se oglasila pojedina stručna udruženja sa komentarima na ovu konačnu verziju.

Tako, član Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije Nenad Stefanović izjavio je da je reč o “sprintu unazad” s ciljem ostvarivanja potpune kontrole tužilaštva.

Kako je rekao Stefanović, ključan problem smanjenje broj tužilaca koje bira struka u tužilačkom savetu na četiri od ukupno 11 članova. Od njih 11, pet članova (istaknutih pravnika) bira parlament, a još dva člana ministar pravde i Vrhovni javni tužilac.

“Nije nam jasno koja je onda funkcija takvog Saveta koji će većinom glasova onih koji nisu tužioci odlučivati o izboru šefova tužilaštva i njihovih zamenika, kao i o disciplinskoj odgovornosti. Na ovaj način stvara se sistem potpune kontrole rada tužilaštva od političke elite”, rekao je Stefanović i dodao da “bez isključivanja političkog uticaja najosetljiviji i najvažniji slučajevi nikada neće doći na sud” i da neće moći da se sprovede antikorupcijska politika.

I predsednica Društva sudija Dragana Boljević izjavila je da su pojedine izmene u konačnom nacrtu Ustava drastično pogoršane “čime je omogućena politička kontrola sudija”.

“Konačno rešenje predviđa da Visoki savet sudstva (VSS) ima 10 članova, od čega polovinu sada može da bira troje političara. Na taj način je VSS izgubio svoju svrhu postojanja”, rekla je Boljević za agenciju Beta i dodala da je time institucija VSS “još više unakažena”.

Takođe, ona je naglasila da je posebno opasno rešenje koje podrazumeva da ako su mišljena članova Visokog saveta sudstva podeljena, da će to telo biti raspušteno, kao i da su nadležnosti VSS smanjene, pa tako VSS više neće moći da odlučuje o programima obuke na Pravosudnoj akademiji, koja i dalje, prema njenim rečima, ostaje “politički filter” za izbor sudija.

Podsetimo, protiv predloženih izmena Ustava izjasnile su se gotovo sve strukovne organizacije, Vrhovni kasacioni sud, Apelacioni sud, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, a i članice Nacionalnog konventa za EU iz radne grupe za Poglavlje 23, kao i brojne organizacije civilnog društva. Predloge Ministarstva pravde podržalo je četrdesetak organizacija i udruženja, međutim, kako je otkrio “Insajder”, veliki broj udruženja koja su navedena kao potpisnici uopšte se ne bave pravom.

Ministarstvo pravde Srbije je saopštilo da bez pozitivne ocene Venecijanske komisije na radni tekst ustavnih amandmana neće ići u dalju proceduru usvajanja.