Foto: Wikipedia

EK: I dalje “zarobljene države” na Zapadnom Balkanu

U utorak, 17. aprila, Evropska komisija (EK) bi u Strazburu trebalo da objavi izveštaj o napretku zemalja zapadnog Balkana. Prema Radiju Slobodna Evropa (RSE), u nacrtu dokumenta u koji je RSE imao uvid piše da  “organizovani kriminal i korupcija ostaju sinonim za svaku zemlju u regionu”, kao i da  EK ponovo, u više navrata, koristi izraz “zarobljene države”. Takođe, javna uprava u zemljama u regionu ostaje slaba, a malo ili nimalo progresa je zabeleženo na polju slobode izražavanja, piše RSE.

Najbolje ocene u ovom izveštaju dobila je Albanija, koja će dobiti preporuku za otvaranje pristupnih pregovora.

Prema pisanju RSE, u nacrtu se navodi da je “od suštinskog značaja postojanje jakih i nezavisnih institucija kako bi se sprečila ili izborila korupcija na najvišem nivou te kako bi se sprovele efikasnije istrage i krivična gonjenja”:

“Specijalizovana tela su uspostavljena u svim zemljama, međutim, slučajevi neobjašnjivog bogatstva među politički izloženim osobama se retko istražuju. Ograničeni napredak pokazuje nedostatak iskrene političke volje u kombinaciji sa ograničenim administrativnim kapacitetima”, stoji u nacrtu Paketa proširenja Evropske komisije, i dodaje se da  je “uporište organizovanog kriminala i dalje veoma jako u zemljama proširenja”, kao i da “moćne grupe operišu na Zapadnom Balkanu i Turskoj te da tzv. balkanska ruta ostaje važna ulazna ruta za trgovinu nedozvoljenim robama, naročito droga i oružja, kao i ljudi na putu ka EU”.

Kada je reč o Srbiji, kaže se da će ”tempo pristupnih pregovora između Brisela i Beograda nastaviti da zavisi od napretka u reformskom procesu u Srbiji, ali i od dijaloga o normalizaciji odnosa sa Kosovom”, i od Srbije se traži da “produbi angažovanje u dijalogu sa Kosovom i sprovede postignute sporazume sa posebnim naglaskom na sporazum o energetici”.

U izveštaju piše i da je bilo nekog napretka u vladavini prava, ali se od Srbije traži da ojača napore i pokaže konkretne rezultate, naročito u smislu “stvaranja i omogućavanja klime” za slobodu izražavanja, u jačanju i efikasnosti nezavisnog sudskog sistema, kao i postizanju održivog napretka u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.Srbija – reformama i dijalogom ka EU.

Podsetimo, koalicija “prEUgovor” je u svom  izveštaja o napretku Srbije saopštila da u periodu od oktobra prošle do marta ove godine “Srbija nije postigla značajan napredak u poglavljima 23 i 24, koja se odnose na pravdu, slobodu, bezbednost, pravosuđe, a stanje u nekim oblastima je čak i pogoršano”.