Foto: Pixabay.com

Ministarstvo prosledilo Venecijanskoj komisiji amandmane na Ustav

Ministarstvo pravde prosledilo je juče Venecijanskoj komisiji Nacrt izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa.

Nacrt je objavljen na sajtu ministarstva zajedno sa radnim tekstom Ustavnog zakona za sprovođenje ustavnih amandamana, a kako su iz ministarstva naveli, Nacrt je usaglašen sa određenim komentarima sa drugog kruga javne rasprave, a uneta su i sasvim nova rešenja. Tekstove je dan ranije usvojila Vlada Srbije, koja je i odlučila da se oni šalju Venecijanskoj komisiji. Definisanje zaštitnog mehanizma koji treba da omogući izbor svih članova Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca i da spreči blokadu njihovog izbora predstavlja novo rešenje u nacrtu izmena, saopštilo iz ministarstvo. Kako je navedeno, preciznije je definisan pojam “istaknuti pravnik”, što je bio jedan od zahteva stručne javnosti tokom javne rasprave. Detaljno su navedeni i razlozi za razrešenje sudija i zamenika javnog tužioca, a izmenjene su i odredbe o premeštaju sudija, kao i nespojivost funkcija sudija, javnog tužioca i zamenika javnog tužioca. U delu koji se odnosi na rad Visokog saveta sudstva, izostavljen je “zlatni glas” predsednika VSS, prilikom glasanja članova VSS. Takođe, izostavljena je i odredba kojom disciplinski postupak i postupak razrešenja sudija i predsednika sudova može pokrenuti i ministar nadležan za pravosuđe, piše u saopštenju. Ministarsto pravde navodi da bez pozitivne ocene Venecijanske komisije radnog teksta ustavnih amandmana neće ići u dalju proceduru usvajanja.

Podsetimo, 5. marta kada je održan poslednji okrugli sto u drugom ciklusu javne rasprave, ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da, uprkos zahtevima struke, neće biti povlačenja Nacrta izmena. Protiv predloženih izmena Ustava izjasnile su se gotovo sve strukovne organizacije, Vrhovni kasacioni sud, Apelacioni sud, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, a i članice Nacionalnog konventa za EU iz radne grupe za Poglavlje 23, kao i brojne organizacije civilnog društva. Predloge Ministarstva pravde podržalo je četrdesetak organizacija i udruženja, međutim, kako je otkrio “Insajder”, veliki broj udruženja koja su navedena kao potpisnici uopšte se ne bave pravom.