Foto: Pixabay.com

Mediji i NVO traže ukidanje štetnih odredaba iz nacrta zakona

Organizacije civilnog društva i mediji zatražili su od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da bez odlaganja iz teksta Nacrta zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uklone odredbe kojima bi se omogućila zloupotreba prava na slobodan pristup informacijama protiv medija i pojedinaca koji deluju u javnom interesu.

U saopštenju koje je poslalo Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), a potpisalo ga više od 50 organizacija, medija i pojedinaca, zatraženo je da se štetne odredbe uklone pre okončanja javne rasprave o Nacrtu zakona, koja je počela 22. marta. “Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaju u demokratskom društvu mora služiti kontroli rada organa javne vlasti, drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja i onih koji se finansiraju iz javnih prihoda. Međutim, prema poslednjoj verziji Nacrta, zakon bi se mogao koristiti za kontrolu onih koji nemaju javna ovlašćenja, niti se finansiraju iz javnih prihoda”, ističe se u saopštenju. Ukazano je da je problematična odredba koja predviđa da u organe vlasti spadaju i “pravno ili fizičko lice koje obavlja delatnosti od opšteg interesa”, zato što ona omogućava da svako može da zatraži bilo koju informaciju od udruženja, medija, čak i pojedinaca čija se aktivnost na bilo koji način odnosi na javni ili opšti interes”. “Primenom tog rešenja bi se prvenstveno onemogućio rad istraživačkih novinara, nevladinih organizacija i svih drugih koji doprinose ostvarenju javnog interesa”, ocenjuje se u saopštenju. Napominje se da je sporna i odredba da u organe javne vlasti spadaju javna preduzeća, jer se na taj način van domašaja kontrole javnosti ostavlja veliki broj preduzeća za čije poslovanje postoji opravdano interesovanje javnosti. Inače, poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić nije bio u radnoj grupi koja je pripremila Nacrt zakona. On je najavio da će poslati zamerke na Nacrt zakona tokom javne rasprave, jer su “predložena rešenja deo kordinirane akcije koja za cilj ima ozbiljnu suspenziju prava”.