Foto: Pixabay.com

“Svaki peti medij raskinuo ugovor o privatizaciji”

Od ukupno 34 medija u Srbiji čiji su osnivači gradovi i opštine i koji su uspešno privatizovani do 31. oktobra 2015, što je bio rok određen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima, skoro svaki peti medij raskinuo je ugovor o privatizaciji.

Kako pokazuju podaci Ministarstva privrede, dostavljeni BIRN-u, od 16 ovakvih medija koji u tom roku nisu uspeli da se privatizuju, za polovinu je pokrenut stečajni postupak. Ministarstvo privrede saopštilo je da kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza novih vlasnika tih medija samo „na osnovu izveštaja ovlašćenog revizora, kao i na osnovu procene sudskog veštaka za predmet investiranja“, kao i da ispunjenje obaveze o kontinuitetu poslovanja tih medija “utvrđuje isključivo na osnovu pisanog izveštaja REM-a“. “Nadamo se da će nova Medijska strategija uzeti u obzir ove podatke i da neće ići u pravcu povećanja državnog uticaja na medije, već da će naći druge modalitete javnih politika kojima će štiti javni interes u oblasti javnog informisanja”, kazala je Tanja Maksić, koordinatorka programa BIRN. Prema podacima Ministarstva privrede, ugovori o prodaji kapitala raskinuti su sa šest medija čiji su osnivači lokalne samouprave i koji su privatizovani u zakonskom roku, a nakon toga, za dva od tih šest medija, pokrenut je stečajni postupak. Ministarstvo je navelo i da je od 16 izdavača medija koji nisu privatizovani u zakonskom roku, stečajni postupak pokrenut protiv osam. U Ministarstvu dodaju da su bespovratne akcije zaposlenim i bivšim zaposlenim raspodeljene u 15 medija koji se nisu uspešno privatizovali u zakonskom roku. Prema postojećim propisima, kapital još neprivatizovanih medija prelazi u državni Registar akcija i udela, a nakon toga se raspisuju nove privatizacije. Ministarstvo, takođe, može ovakav kapital iz državnog Registra da prenese bez naknade gradovima i opštinama, koji na taj način opet, a privremeno, postaju vlasnici medija. Te lokalne samouprave dužne su da u roku od šest meseci pokrenu postupak privatizacije, a ukoliko to ne učine, moraju da donesu odluku o prestanku postojanja izdavača medija i promeni delatnosti ili o njegovom potpunom ukidanju. Zvanični podaci o posledicama privatizacije medija dobijeni su u okviru projekta „Javni novac za javni interes“, koji sprovodi Konzorcijum BIRN-a, NUNS-a i Fondacije Slavko Ćuruvija.