Goati i Nenadić / Foto: Fonet/Medija centar

“Transparentnost”: Sporije do informacija prema nacrtu izmena zakona

“Transparentnost Srbija” upozorila je da nacrt izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, pored nekoliko korisnih promena, sadrži i pravila koja bi značajno usporila i ograničila ostvarivanje prava građana.

Nacrt zakona, prema mišljenju “Transparentnosti”, sadrži novo pravilo o vođenju upravnog spora, koje bi za nekoliko meseci produžilo čekanje na kopije dokumenata i informacije kada ih organi vlasti neopravdano kriju od javnosti. Za sada je pravilo da kada organi vlasti uskrate informacije, tražioci mogu da ulože žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, a ukoliko Poverenik ne reši u njihovu korist, građani mogu da povedu upravni spor. Međutim, nacrt zakona predviđa mogućnost da protiv odluke Poverenika upravni spor povede i organ vlasti koji je uskratio pristup informaciji. “Pošto pokretanje upravnog spora inače ne zadržava izvršenje rešenja, za očekivati je da bi organi vlasti uvek predlagali sudu da odloži izvršenje Poverenikovog rešenja do donošenja sudske odluke. Tako bi organi vlasti koji se i sada u nekim slučajevima oglušuju o obavezujuće odluke Poverenika, što predstavlja prekršaj, dobili priliku da tokom sudskog postupka to čine legalno”, navela je “Transparentnost”. Napominje se da će pravo na pristup informacijama biti značajno ograničeno i u slučaju da se iz kruga organa vlasti isključe državna preduzeća koja su organizovana kao društva kapitala, jer bi to značilo da se zakon više ne bi primenjivao na preduzeća kao što su “Železnice Srbije”, “Koridori Srbije”, Dipos ili “Elektromreža Srbije”. Među korisnim novinama u Nacrtu “Transparentnost” je istakla proširenje i preciziranje obaveze izrade informatora o radu, proširenje kruga organa vlasti i na fizička lica koja imaju javna ovlašćenja, restriktivniju definiciju “zloupotrebe prava”, kao i preciziranje pojedinih normi. Podsetili su da su korisne izmene ovog zakona već bile u skupštinskoj proceduri početkom 2012, da je antikorupcijskom strategijom iz 2013. bilo predviđeno da Zakon bude poboljšan tokom 2014, ali da do toga nije došlo. “Transparentnost” je pozvala građane, udruženja i medije da učestvuju u javnoj raspravi i ukažu na norme koje bi trebalo izmeniti, dodati ili brisati iz Nacrta.