Veroljub Dugalić / Foto: FoNet, Nenad Ðorđević

Dugalić: Banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita

Banke imaju zakonsko pravo da naplaćuju troškove obrade kredita i da taj trošak prikažu u ugovoru koji potpisuju s korisnikom kredita, kazao je juče generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.

“Banke će nastaviti da naplaćuju troškove obrade kredita, bez obzira na različite sudske odluke u sporovima u kojima su korisnici kredita tužili banke zbog tog troška”, rekao je Dugalić. Neujednačenu sudsku praksu, odnosno da neki sudovi presuđuju u korist banaka, a drugi u korist klijenata, Dugalić je prokomentarisao rečima da postoje “dobre i loše sudije”. On je kazao da Narodna banka Srbije, kao kontrolor i supervizor, nije kaznila nijednu banku zbog toga što je naplatila troškove obrade kredita. “Banka je obavezna da taj trošak predoči klijentu, a ugovor koji s njim potpiše obavezujući je za obe strane”, istakao je Dugalić. Komentarišući izjavu predsednika Vrhovnog kasacionog suda (VKS) Dragomira Milojevića da bi nižestepeni sudovi trebalo da poštuju odluku tog suda da naknada za obradu kredita ne bi trebalo da bude element ugovora o kreditu, Dugalić je rekao da nije video takvu odluku. “Nije jasno da li je to stav predsednika suda ili je doneta neka odluka suda koja nije objavljena”, rekao je Dugalić. Po njegovim rečima, arbitraža pred međunarodnim sudovima pokazala bi da banke imaju zakonski osnov da naplaćuju troškove obrade kredita. A predsednik VKS Dragomir Milojević juče je izjavio da troškovi kredita po Zakon o obligacionim odnosima nisu deo ugovora, ali da to ne sprečava banke da tu odredbu unesu u ugovor. “Na građanima je da li će to prihvatiti ili ne. To ne sprečava banke da tu odredbu unesu u ugovor, ali to mora biti predočeno građaninu, a ako to on prihvati – ugovor je zakon za sve”, naglasio je Milojević.

Podsetimo, Udruženje za zaštitu potrošača “Efektiva” saopštilo je da je najnovijom presudom VKS potvrđeno da banka nema pravo da naplaćuje “trošak obrade kredita” kao cenu ugovora, zbog čega je jedna pravnosnažna presuda, koja je po tom osnovu bila doneta u korist banke, vraćena na ponovno odlučivanje. “Efektiva” tu odluku VKS smatra konačnom po pitanju dileme o naplati “troškova obrade kredita” kojom je, kako su naveli, potvrđeno da banke nisu smele da to naplaćuju od klijenata.