Nemanja Nenadić / Foto: FoNet/Medija centar

“Srbiji potreban bolji Zakon o javno-privatnom partnerstvu”

Potrebno je unaprediti Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama da bi se smanjila mogućnost korupcije, ocenila je juče “Transparentnost Srbija”.

Programski direktor “Transparentnosti” Nemanja Nenadić kazao je da rizik od korupcije može da postoji već kod samog donošenja odluke da se uopšte uđe u neki projekat, bilo da je javno-privatno partnerstvo ili drugačiji. “Proces planiranja treba da obezbedi da javno-privatna partnerstva budu odobrena samo kada je upravo to najbolje rešenje, odnosno dugoročno najisplativije”, rekao je Nenadić i dodao da bi o tome trebalo da se izjasne građani o čijoj se imovini radi. Istakao je da propisi u oblasti javno-privatnog partnerstva ne sadrže pravila koja bi obezbedila da se čuje glas građana i ocenio da ne postoji prepreka da organi vlasti prikupe ove podatke, ali da ne postoji ni obaveza da to učine. Potrebno je, kako je rekao, povećanje transparentnosti javno-privatnih koncesija i jačanje efikasnosti nadzora nad planiranjem i izvršenjem ugovornih obaveza privatnog partnera. Kako ocenjuje “Transparentnost”, neophodno je i propisivanje posebnih mera nadzora u slučajevima kada se antikorupcijski mehanizmi iz Zakona o javno-privatnom partnerstvu ne primenjuju usled postojanja dozvoljenog izuzetka od primene zakona i izbegavanje takvih aranžmana. Naglašeno je i da je potrebno propisivanje kazni za slučajeve kršenja pravila o javno-privatnim partnerstvima, kao i jačanje nezavisnosti Komisije za privatno javna partnerstva. “Transparentnost” je, kako se napominje, upoređivala iskustva drugih zemalja u regionu u projektima javno-privatnog partnerstva i smatra da se ti propisi u celini ne mogu označiti kao kvalitetniji od zakona u Srbiji, ali da ima rešenja koja bi mogla da se prenesu.

Ekspert za javne nabavke Saša Varinac rekao je da Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama nedostaju jasne procedure i da to svima stvara problem. On je kazao da je važno da država paralelno rešava probleme u oblasti javnih nabavki i javno-privatnih partnerstava, kako bi sistem bio sinhronizovan.