Miroslav Milićević, potpredsednik Saveta / Foto: FoNet

I Savet za borbu protiv korupcije traži povlačenje izmena Ustava o pravosuđu

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije saopštio je juče da preporučuje da se radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Srbije povuče iz dalje javne rasprave, jer ga nisu dali relevantni akteri reforme pravosuđa.

Kako se navodi u izveštaju ovog nezavisnog tela, potrebno je da se sprovede novi postupak izrade Radnog teksta amandmana na Ustav, u skladu sa evropskim standardima o nezavisnosti sudija i samostalnosti tužilaca, u kome će učestvovati sve institucije uključene u reformu pravosuđa, a koje su predviđene Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa. U Izveštaju o Ustavnim amandmanima u vezi sa pravosuđem, koji je dostavljen Vladi Srbije, navodi se da je Radna grupa koju je imenovala Komisija za sprovođenje Strategije, izradila i predstavila analizu okvira ustavnih promena, ali je Ministarstvo pravde započelo svoj rad na izradi teksta amandmana potpuno ignorišući analizu Radne grupe. “Ministarstvo pravde je još u vreme izrade Strategije od 2013. i kasnije na sastancima na kojima su vršene konsultacije za izmenu Ustava 2017. i 2018. jasno iskazalo stav da se protivi nezavisnosti sudova i samostalnosti tužilaca po standardima koji važe u EU”, piše u izveštaju Saveta. Primedbe Saveta se, između ostalog, odnose i na amandmane koji se tiču sastava Visokog saveta sudstva (VSS) i to na izbor pet članova “istaknutih pravnika”, zatim na predlog da se predsednik VSS bira među članovima Saveta koji nisu sudije, na “zlatni glas” koji se daje predsedniku VSS, na predlog da se omogući premeštaj sudija u drugi sud ako o tome odluku donese VSS i ako se radi o preuređenju sudskog sistema.

Podsetimo, 5. marta održan je poslednji okrugli sto u drugom ciklusu javne rasprave o amandmanima na Ustav. Tom prilikom je ministarka pravde Nela Kuburović izjavila da, uprkos zahtevima struke, neće biti povlačenja Nacrta izmena Ustava Srbije koji se odnosi na pravosuđe. Protiv predloženih izmena Ustava izjasnile su se gotovo sve strukovne organizacije. Predloženim rešenjima suprotstavili su se Vrhovni kasacioni sud, Apelacioni sud, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, a i članice Nacionalnog konventa za EU iz radne grupe za Poglavlje 23, kao i brojne organizacije civilnog društva, koje su pozvale  Ministarstvo da povuče objavljeni radni tekst amandmana na Ustav. Predloge Ministarstva pravde podržalo je četrdesetak organizacija i udruženja, međutim, kako je otkrio “Insajder”, veliki broj udruženja koja su navedena kao potpisnici uopšte se ne bave pravom. Podršku Ministarstvu za izmene Ustava u delu koji se tiče pravosuđa, između ostalih su pružila udruženja pekara, frizera, bravara…