Foto: Pixabay.com

“Potvrđeno da banke nemaju pravo da naplate obradu kredita”

Udruženje za zaštitu potrošača “Efektiva” saopštilo je juče da je najnovijom presudom Vrhovnog kasacionog suda (VKS) potvrđeno da banka nema pravo da naplaćuje “trošak obrade kredita” kao cenu ugovora, zbog čega je jedna pravnosnažna presuda, koja je po tom osnovu bila doneta u korist banke, vraćena na ponovno odlučivanje.

Kako je navedeno, radi se o postupku koji je između ostalog vođen i o pitanju “troškova obrade kredita”, koji je u tom delu bio pravnosnažno okončan u korist banke. “Nakon izjavljene revizije klijenta, VKS je osporio ovakvu odluku nižestepenih sudova ukazavši da je saglasno Članu 1065. Zakona o obligacionim odnosima, kamata jedina cena koju banka može da naplaćuje prilikom puštanja i korišćenja kredita, te da trošak obrade kredita predstavlja deo cene ugovora o kreditu”, navodi se u saopštenju. “Efektiva” tu odluku VKS smatra konačnom po pitanju dileme o naplati “troškova obrade kredita” kojom je, kako su naveli, potvrđeno da banke nisu smele da to naplaćuju od klijenata. To udruženje navelo je da je do sada doneto šest pravnosnažnih i oko 50 prvostepenih presuda u korist klijenata, i da su banke u svim tim sporovima imale priliku da dokažu postojanje “troška obrade kredita”, a da to nisu uspele, jer realno takav trošak i nemaju. “Efektiva” je navela da je u jednom od takvih slučajeva banka kao “trošak obrade kredita” naplatila 20.000 evra.

Podsetimo, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković nedavno je izjavila da poslovne banke, pored kamate, imaju pravo da naplate građanima troškove obrade kredita, ali da moraju da u ugovoru jasno navedu taj trošak. Isto je kazao i generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić, koji je povodom odluke Apelacionog suda u Beogradu da banka nije imala pravo da naplati troškove obrade kredita jednom klijentu koji je tužio banku, rekao da se taj sud pozvao na Zakon o obligacionim odnosima, a da kreditni odnos između klijenta i banke uređuju još dva zakona. Inače, prema računici “Efektive”, banke su u proteklih 15 godina za obradu kredita od klijenata naplatile više od 100 miliona evra.