Dragomir Milojević / Foto: FoNet, A. Levajković

“Predloženi amandmani na Ustav Srbije – korak unazad”

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević ocenio je juče da radni tekst amandmana na Ustav Srbije o pravosuđu predstavlja “korak unazad”.

On je naglasio da je taj sud dostavio Ministarstvu pravde primedbe i predloge na radni tekst tih amandmana. Kako je rekao, transparentnost rada institucija i pravosudnih organa jedan je od preduslova za povećanje poverenja građana u sudstvo. Podsetio je da je Vrhovni kasacioni sud prošlog meseca razmotrio radni tekst ustavnih amandmana. Milojević je predstavio i rad sudova u 2017. i rekao da su oni u Srbiji prošle godine rešili 2.335.760 predmeta i da je uočljiv trend povećanja broja rešenih predmeta, ali ne računajući predmete izvršenja. Naglasio je da su prošle godine sudovi rešili 495.708 predmeta starijih od dve godine, računajući od dana prijema prvog podneska. U odnosu na priliv novih predmeta prethodnih godina, u poslednje dve godine broj primljenih predmeta porastao je za 1,3 miliona što je, kako je rekao Milojević, “opteretilo sudski sistem i uticalo da broj nerešenih predmeta u sudećim materijama bude nešto viši, ali je ukupan broj nerešenih predmeta znatno smanjen za 1.247.314, računajući od 2012. godine”.

Naveo je i da je odlukom Visokog saveta sudstva u svim sudovima u Srbiji na kraju 2017. bilo 2.990 sudijskih mesta, od čega je bilo popunjeno 2.626, a efektivno je u sudovima postupalo 2.568 sudija. Ukazao je da je i dalje opterećenje sudova neravnomerno, pa je zato potrebna analiza kako bi se broj sudija doveo na pravu meru.