Foto: Reporteri bez granica

Novinari koji istražuju prava žena u sve većoj opasnosti

“Reporteri bez granica” ukazali su da su novinari koji istražuju prava žena u velikoj opasnosti u mnogim zemljama, gde im se preti sajber napadima, pritvorom i ubistvom.

Kako se navodi u juče objavljenom izveštaju, u periodu od 2016. do 2017. godine, ova nevladina organizacija zabeležila je više od 60 slučajeva kršenja prava novinara u više od 20 zemalja zbog istraživanja ili izveštavanja o statusu žena. Od 2012. prijavljeno je 90 slučajeva nekog vida nasilja, navodi se u izveštaju i dodaje da je taj podatak “daleko ispod realnog zbog toga što mnogi iz straha ostaju neprijavljeni”. “Reporteri bez granica” navode da iza tih napada uglavnom stoje verske grupe (talibani i pro-lajf pokreti), kriminalne organizacije i autoritarne vlade, na čelu sa Kinom, Turskom i Egiptom.

U 12 odsto slučajeva koje su “Reporteri bez granica” istraživali, novinari koji su se bavili pravima žena bili su ubijeni. U 13 odsto slučajeva novinari su bili zatvarani, 28 odsto slučajeva odnosilo se na napade na novinare, a 43 odsto na sajber napade. U preporukama ove organizacije apeluje se na sve zemlje da se bore protiv nekažnjivosti počinilaca nasilja, a na Ujedinjene nacije da uzmu u obzir opasnosti kojima su izloženi novinari koji se bave istraživanjima prava žena, a posebno žene novinari.