Foto: Pixabay.com

Nacionalni konvent za EU traži povlačenje amandmana na Ustav

Članice Nacionalnog konventa za EU iz radne grupe za Poglavlje 23, kao i brojne organizacije civilnog društva pozvale su juče Ministarstvo pravde da povuče objavljeni radni tekst amandmana na Ustav.

Kako se navodi u saopštenju, objavljeni amandmani umesto da menjaju sadašnja loša rešenja u Ustavu idu korak unazad i omogućili bi znatno veći i direktniji uticaj Vlade i političkih stranaka na rad sudova i tužilaštava. Samim tim, prema oceni potpisnika pisma, ali i velikog broja profesora ustavnog prava, predložene izmene, kako se navodi, neće dovesti do stvaranja uslova za jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaca. Ističe se da su potpisnici zatražili od Vlade Srbije da uz učešće stručnjaka za ustavno pravo, pripremi novi tekst, poštujući već iznete stavove, čime bi se, kako se navodi, stvorili uslovi za kvalitetnu javnu raspravu uz poštovanje svih učesnika.  “Izmene Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, ne utiču samo na položaj sudija i tužilaca, nego pre svega građana koji svoja prava ostvaruju pred sudom. Nezavisno pravosuđe oslobođeno od uticaja izvršne vlasti, u interesu je svih građana i privrede. Od svih političkih partija koje u Narodnoj skupštini predstavljaju građane očekujemo da uzmu učešće u raspravi o predlogu amandmana, jer promena Ustava predstavlja jedno od najvažnijih pitanja za budući razvoj Srbije i poverenja građana u njene institucije”, navodi se u saopštenju. Potpisnici saopštenja su, između ostalih, Beogradski centar za ljudska prava, “Jukom”, “Crta”, “Transparentnost Srbija”, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Labris, Sindikat pravosuđa Srbije, Beogradski fond za političku izuzetnost, Trag fondacija…