Protest "Podrži RTV" / FoNet/Inicijativa

U informativnim emisijama RTV skoro dve trećine priloga – promocija

Čak 60 odsto sadržaja glavnih informativnih emisija Radio-televizije Vojvodine čine tzv. pseudodogađaji, pokazali su rezultati monitoringa koji je tokom novembra i decembra sprovela Slavko Ćuruvija fondacija u okviru projekta „Pomeri RTV“.

Kako navodi “Cenzolovka”, među pseudodogađajima, u koje se ubrajaju konferencije za novinare, posete fabrikama i druga dešavanja koja se organizuju kako bi mediji o njima izveštavali, najviše je, blizu dve trećine (64 odsto), onih koje je organizovala vlast. Ti prilozi emitovani su u “Dnevniku u 17” i “Vojvođanskom dnevniku”. A aktuelne događaje RTV je u informativnim emisijama pratio samo u nešto više od petine programa (22 odsto), dok su medijske inicijative, odnosno teme koje je RTV sam pokretao, činile samo sedam odsto sadržaja tih emisija. “Rezultati monitoringa pokazuju da je skoro dve trećine emitovanih priloga promotivnog ili prikriveno promotivnog karaktera, a da je tek svaki petnaesti kreiran u skladu sa javnim interesom. U proseku, to bi značilo da gledaoci tokom polučasovne informativne emisije imaju priliku da vide tek jedan značajan i profesionalan prilog“, ocenio je Stefan Janjić, istraživač Novosadske novinarske škole. Kako je istakao, udeo od 60 odsto pseudodogađaja do sada se mogao primetiti samo u analizi novinskih agencija. “Ali, čak ni na Tanjugu, ovakvom kakav je – uništen, pa oživljen kao polupartijsko glasilo – ne može se uočiti tolika količina sadržaja kreiranih na osnovu agende vlasti“, naglasio je Janjić.