Foto: FoNet, Aleksandar Koković

Šta će nam institucije kad je Veliki vođa na televiziji?

Profesor Vladeta Janković, bivši ambasador u Velikoj Britaniji i Vatikanu, odgovarao je na pitanje kako objašnjava činjenicu da “obrazovani i tolerantni ljudi nisu moćniji od neobrazovanih”.

“S jedne strane, dramatičnim padom obrazovnog nivoa, što je neposredna posledica izobličenosti prosvetnog sistema, posebno srednjoškolskog i univerzitetskog. (…) Drugi, i po mom mišljenju važniji činilac defanzive obrazovanih pred neobrazovanima iz vašeg pitanja jeste svemoćna televizija, koju politika besramno zloupotrebljava. Proračunato se favorizuje svaki sadržaj koji pogoduje duhovnoj lenjosti i podstiče porive nižeg reda, a sve počinje od samog vrha sa jedinim ciljem održavanja na vlasti. Mi živimo u sistemu koji je Umberto Eko nazvao ‘medijskim populizmom’, a koji podrazumeva direktan kontakt između Velikog vođe i njegovog naroda posredstvom televizije nad kojom svu kontrolu poseduje On. Istovremeno, to znači smrt institucija, koje gube smisao. Šta će narodu predstavnici u parlamentu ako mu il Capo na televiziji takoreći svakodnevno lepo objašnjava da mu je odlično jer On požrtvovano čini sve što je za ljude najbolje, ili čemu služi pravosuđe kad On uvek jasno kaže ko je prav, a ko kriv. Razume se da takav organizam spontano izlučuje sve što ume da misli svojom glavom i nešto u njoj ima, dok neuke i osujećene uzgaja za sluge i čuvare.“

(Vreme, 1. 2. 2018. godine)