Foto: Pixabay.com

Srbija najlošije ocenjena u regionu po vladavini prava

Srbija je prema indeksu vladavine prava Svetskog projekta pravde pala za dva mesta i nalazi se iza svih ostalih balkanskih zemalja, a opšti pad vladavine prava, posebno osnovnih ljudskih prava, beleži se i na globalnom nivou.

Na listi 113 država iz celog sveta, Srbija se našla na 76. mestu. Prema indeksu vladavine prava, koji meri poštovanje osnovnih principa pravde, Srbija je dobila ocenu 0,5 na skali od 0 do 1, dok su sve ostale zemlje regiona dobile veću ocenu. Najbolje ocenjena u regionu je Slovenija, koja je zauzela 26. poziciju, zatim Rumunija na 29. mestu i Hrvatska na 35. Slično stanje u oblasti vladavine prava je u Bugarskoj (55), BiH (56) i Makedoniji (57), dok je Albanija na 68. mestu. Crna Gora i Kosovo nisu obuhvaćeni istraživanjem.

Srbija je najlošije rangirana po faktoru “ograničenje ovlašćenja vlasti”, po kojem je na 97. mestu. U okviru tog faktora najslabiju ocenu, 0,29, dobila je za kažnjavanje zvaničnika za zloupotrebu položaja. Najbolje je ocenjena u kategoriji bezbednosti i to je jedina oblast u kojoj je zabeležen napredak. Parametar “odsustvo građanskog sukoba” u okviru te oblasti jedini je za koji je Srbija dobila maksimalnu ocenu. Ocenu iznad 0,5 dobila je još samo u oblasti osnovnih prava, zahvaljujući, pre svega, slobodi veroispovesti i odsustvu diskriminacije, ali je u okviru tih prava za slobodu izražavanja dobila ocenu 0,49. Lošija situacija u odnosu na prethodnu godinu zabeležena je u kategoriji “otvorenost državnih institucija”, gde je za pravo na informisanje Srbija dobila ocenu 0,47, a za dostupnost zakona i dokumenata vlasti 0,53. Kada je u pitanju korupcija, najlošija je situacija u zakonodavnoj grani vlasti, a najbolja u policiji i vojsci. Globalno, na prvom mestu po indeksu vladavine prava je Danska, a iza nje su Norveška, Finska i Švedska, zahvaljujući pravosudnim sistemima koji se efikasno bore protiv bezakonja i nepravde, dok je na dnu liste Venecuela. Inače, u istraživanju je učestvovalo po 1.000 ljudi iz svake zemlje. Oni su popunjavali upitnik koji su napravili kvalifikovani stručnjaci, uključujući pravnike i aktiviste za ljudska prava. “Indeks meri vladavinu prava u celom svetu na osnovu iskustava i percepcije javnosti i stručnjaka u zemlji”, navodi se u izveštaju.