Foto: Istinomer

Kako su čistači ostali bez posla, jer nemaju školu

Na samom kraju 2017. vladina komisija odobrila je da se u Beogradu na neodređeno vreme zaposli 3.500 ljudi.

Mahom onih koji već godinama rade u različitim komunalnim preduzećima prema ugovoru o takozvanim privremenim i povremenim poslovima, čime je godinama kršen zakon. Najviše zapošljavanja biće u “Gradskoj čistoći”. Međutim, dok su na najvišim pozicijama u državi ljudi sa sumnjivim diplomama i naučnim zvanjima, više od 100 čistača u “Gradskoj čistoći” neće dobiti posao, jer – nemaju završenu školu. Više u prilogu Istinomera.