Foto: Print screen Freedom House

“Fridom haus”: Srbija jedina u regionu ima silazni trend na polju demokratije

Srbija je jedina zemlja regiona koja beleži silazni trend na polju demokratije, navodi se u juče objavljenom izveštaju organizacije “Fridom haus” (Freedom house), u kome se upozorava da su demokratske vrednosti globalno u opadanju.

Kako se ističe, Srbija beleži silazni trend (minus tri), zahvaljujući daljoj konsolidaciji vlasti predsednika Aleksandra Vučiča, uključujući netransparentne metode finansiranja partije, politizaciju sprovođenja zakona i pokušaje da se podriju kritički nastrojeni novinari finansijskim istragama i klevetama u medijima bliskim vlasti. Tolerancija evropskih lidera prema autoritarnim tendencijama Vučića dok je bio premijer, omogućila mu je da posle pobede na predsedničkim izborima u aprilu još više potisne opoziciju i naruši ono što je preostalo od nezavisnih medija, ocenio je “Fridom haus”.

Slovenija, Hrvatska i Srbija svrstane su u kategoriju “slobodnih”, a Albanija, BiH, Crna Gora, Makedonija i Kosovo među “delimično slobodne zemlje”. Navodi se da je 2017. bila dvanaesta godina uzastopnog opadanja sloboda i demokratskih vrednosti u svetu prava na slobodne i fer izbore, prava manjina, slobode štampe i vladavine prava. Ukazuje se da je ubrzani pad političkih prava i građanskih sloboda konstatovan u SAD. Tokom 2017. pad u političkim pravima i građanskim slobodama imala je 71 zemlja, dok je u 35 država zabeležen porast. Od ukupno 195 zemalja za koje je rađena procena, 88 je označeno kao “slobodno”, 58 kao “delimično slobodno”, a za 49 zemalja je navedeno da “nije slobodno”. Predsednik “Fridom hausa” Majkl Abramovic ocenio je da se demokratija suočava sa jednom od najozbiljnijih kriza poslednjih decenija.