Foto: Pixabay.com

“Ugraditi u zakon pravila o postupanju kod napada na novinare”

Medijski eksperti Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) zatražili su od zakonodavaca u Srbiji da Pravila za hitno postupanje u slučaju napada na novinare, koja su predviđena Sporazumom o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara, podignu na zakonski nivo.

Oni su ocenili da bi ugrađivanje tih pravila u zakone predstavljalo bolju garanciju da će se u potpunosti i efikasno primeniti Sporazum, jer je to osnovni preduslov da se novinari ohrabre da prijavljuju brojne pretnje i da se na taj način dodatno unapredi proces vraćanja međusobnog poverenja između novinara i medija sa jedne, i institucija nadležnih za procesuiranje slučajeva ugrožavanja bezbednosti novinara, sa druge strane, navodi se publikaciji “Novinari između slobode i odgovornosti”, koju je juče objavio NDNV.

Taj Sporazum su krajem prošle godine potpisali predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, MUP-a Srbije i novinarskih i medijskih udruženja i asocijacija, ali je nedavno većina udruženja zamrzla svoj status u Radnoj grupi, jer su nezadovoljni sprovođenjem Sporazuma.

Eksperti NDNV-a su dodali da je potrebno unaprediti efikasnost Stalne radne grupe za bezbednost novinara kroz uspostavljanje pozicije tehničkog koordinatora, zatim uspostaviti operativnu podršku u MUP-u koja bi bila dostupna novinarima u hitnim situacijama, kao i precizno definisati koja se krivična dela učinjena na štetu novinara, a u vezi sa poslom koji obavljaju, ubrajaju u kategoriju krivičnih dela kojima se Stalna radna grupa bavi. Dodali su da je neophodno da se precizno definišu interne procedure funkcionisanja, odnosno da se usvoji Pravilnik o radu Stalne radne grupe, kako bi ona uspešno funkcionisala i kako bi njen rad dao rezultate.