Foto: Pixabay.com

“Neprihvatljiv odnos predstavnika Ministarstva pravde prema sudijama”

Društvo sudija Srbije zatražilo je od ministarke pravde Nele Kuburović i Visokog saveta sudstva (VSS) da se izjasne o “neprimerenom istupanju” i “neprihvatljivom odnosu” pomoćnika i savetnika ministra Čedomira Backovića i Zorana Balinovca prema sudijama na konsultacijama u vezi sa izmenom Ustava Srbije u delu koji uređuje pravosuđe.

Društvo sudija obavestilo je pismom ministarku i članove VSS da se 13. oktobra u Nišu, na konsultacijama u vezi sa izmenom Ustava koje sprovodi Ministarstvo pravde sa građanskim i strukovnim pravosudnim udruženjima, suočilo sa “zabrinjavajućim i neprihvatljivim” odnosom predstavnika Ministarstva pravde prema sudijama. Kako navodi Društvo sudija, pomoćnik ministra Backović tom prilikom je izjavio da se sudije i tužioci zalažu da pravosuđe bude “društvo sa ograničenom odgovornošću”, “zanatska radnja” koja će da odlučuje o ljudskim sudbinama kako se njima “ćefne”. “Specijalni savetnik ministarke pravde Zoran Balinovac izjavio je, pak, da je nezavisnost sudstva fetišizirana, da je ideološki mit, da je rasprava o njoj iznedrila sudijske jurišnike koji se ponašaju kao da su iznad svega, da u pravosudnim savetima sudije ne treba da imaju većinu, a da tužioci treba da budu u manjini, da sudije i tužioci žele da preuzmu vlast u Srbiji, da nezavisnost kakvu sudije imaju u Srbiji, a posebno kakvu traže, ne postoji nigde na svetu, da su predlozi sudija i tužilaca smešni…”, navodi se u pismu. Društvo sudija navelo je da ni ono samo, a ni sudije, nisu neprijatelji nijedne političke vlasti u Srbiji, a ponajmanje građana, već da su savesni profesionalci koji se trude da se demokratsko društvo i vladavina prava u Srbiji unaprede i pozvalo ministarku da reaguje kako se navedeno ponašanje predstavnika Ministarstva pravde ne bi ponavljalo. Društvo sudija pozvalo je i Visoki savet sudstva da se, u skladu sa svojim ovlašćenjima, oglasi povodom ovakvog istupanja u javnosti predstavnika izvršne vlasti.

A Ministarstvo pravde je povodom ovih kritika saopštilo da “Društvo sudija Srbije nije za transparentnost postupka izmene Ustava”. Ministarstvo dodaje da je u javnoj raspravi “potrebno da se čuju svi stavovi, mišljenja, kao i kritike bez obzira da li se konkretni stavovi pojedinaca dopadaju nekom od učesnika javne rasprave”.