Goran Vesić / Foto: FoNet/Beoinfo

Savet za borbu protiv korupcije: Vesićeva izjava netačna i neprimerena

Savet za borbu protiv korupcije saopštio je da izjava gradskog menadžera Gorana Vesića da podaci Direkcije za građevinsko zemljište dostavljeni Savetu nisu tačni upućuje na to da je neophodno usvojiti preporuku tog tela da Budžetska inspekcija i Državna revizorska institucija izvrše kontrolu prihoda od raspolaganja imovinom nepokretnosti Grada Beograda.

Savet u izveštaju, koji je objavljen u septembru, između ostalog, navodi podatke koji se odnose na zakup građevinskog zemljišta, a pokazuju da se prihodi grada od izdavanja građevinskog zemljišta poslednjih godina drastično smanjuju – od 2,7 milijardi u 2011. do 282 miliona u 2014, odnosno 412 miliona u 2015. godini. Savet ističe da je Izveštaj o raspolaganju nepokretnostima Grada Beograda rađen na osnovu dokumentacije dobijene od Direkcije za građevinsko zemljište, Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, JP “Gradsko stambeno” i “Infostana”. “Verodostojnost dobijenih podataka Savet ne može da proveri, što je u Izvešaju i navedeno, tako da je izjava o ‘paušalnim podacima Saveta’ gospodina Vesića netačna i neprimerena”, navedeno je u saopštenju. Povodom izjave Vesića da su podaci u izveštaju koji pokazuju da se prihodi gradu od izdavanja građevinskog zemljišta poslednjih godina smanjuju netačni i da Savet nije “vlastan” da raspravlja o prihodima grada, Savet naglašava da je tačno da to telo nije ovlašćeno da kontroliše bilo čije prihode, ali da jeste ovlašćeno da se bori protiv sistemske korupcije. Dodaje se da se Savet u svom Izveštaju “borio protiv sistemske korupcije koja nastaje otuđenjem, zakupom, konverzijom, odnosno raspolaganjem nepokretnosti u javnoj svojini”.

Inače, gradski menadžer Goran Vesić tvrdi da je Direkcija za građevinsko zemljište ove godine, zaključno sa 1. oktobrom, ostvarila plan sa skoro 97 odsto i “prihodovala je već 9,3 milijardi” od 9,7 koliko je planirano.