Foto: FoNet, Aleksandar Levajković

Poverenik: Otkloniti kontradiktornosti u pojedinim zakonima

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić u pismu ministarki pravde zatražio je da ministarstvo „preduzme korake radi otklanjanja nekonzistentnih, međusobno kontradiktornih rešenja u pojedinim zakonima“.

Ona su, kako je naglasio, izvor dilema u vezi sa pravom na zaštitu podataka o ličnosti i izvor ugrožavanja tog prava. „Rukovodioci zdravstvenih ustanova obraćaju se Povereniku suočeni sa zahtevima policije i tužilaštava, koji se pozivaju na Zakonik o krivičnom postupku ili Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, da im stave na raspolaganje podatke o zdravstvenom stanju pacijenata, što kod njih, s obzirom na odredbe Zakona o pravima pacijenata izaziva dileme – smeju li dati te podatke na zahtev ili ih mogu dati samo uz pristanak pacijenta odnosno na osnovu odluke suda“, navodi se u saopštenju.  Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, navodi poverenik, zdravstveni podaci spadaju u kategoriju naročito osetljivih podataka koji se mogu obrađivati samo na osnovu slobodno datog pristanka, a bez pristanka samo ako je to zakonom izričito propisano. I Zakonom o pravima pacijenata posebno je zajemčeno pravo na poverljivost ličnih podataka i izričito propisana obaveza čuvanja poverljivosti podataka, od koje oslobađa samo pristanak pacijenta ili odluka suda, navodi overenik. S druge strane, kako se ističe, Zakonikom o krivičnom postupku propisano je ovlašćenje za prikupljanje podataka koje tužilac može prikupljati sam ili preko policije.“Što se Zakona o sprečavanju nasilja u porodici tiče, tim zakonom jeste propisana obaveza nadležnog policijskog službenika da proceni rizik neposredne opasnosti i da pri tom naročito vodi računa o tome da li je mogući počinilac mentalno bolestan ili zloupotrebljava psihoaktivne supstance. Međutim, propisana je mogućnost konsultovanja samo centara za socijalni rad, ne i zdravstvenih ustanova, a pogotovo nije propisana njihova obaveza da daju podatke pacijenata. Shodno navedenom, ni odredbe ovog zakona ne mogu podrazumevati isključivanje obaveze zdravstvenih radnika koja je propisana Zakonom o pravima pacijenata“, istakao je poverenik.

On je podsetio da na problem ne ukazuje prvi put, da je na neusaglašenost zakona, pravnu nesigurnost svih lica, kao i na konkretna problematična postupanja policije i tužilaštva u zahtevima za pristup podacima o zdravstvenom stanju lica, više puta upozoravao, ukazujući na to i formalno, republičkom javnom tužiocu i ministru zdravlja, ali, da su očekivani rezultat u smislu izmene zakona izostali.