Zlatko Minić / Foto: FoNet/Medija centar

Transparentnost: Vlastima odgovara država u v.d. stanju

Predstavnik organizacije “Transparentnost Srbija” (TS) Zlatko Minić izjavio je juče da vlastima odgovara da se državni službenici nalaze na položaju u “v.d. stanju”, jer su vršioci dužnosti svesni da su lako zamenljivi i da im položaj zavisi od volje onoga ko ih je postavio.

On je agenciji “Beta” rekao da je poslednjih meseci “Službeni glasnik” pun odluka o postavljenjima na dužnost v.d. direktora, zamenika direktora i pomoćnika direktora uprava, direkcija, pomoćnika ministara, dodavši da je reč o državnim službenicima na položaju za koje zakon propisuje obavezu raspisivanja javnog ili internog konkursa. Minić je napomenuo da Vlada Srbije nastavlja decenijsku tradiciju održavanja “v.d. stanja” gde god je to moguće i što je duže moguće. “Vlada, međutim, redovno koristi mogućnost koju joj daje zakon da bez javnog konkursa, na šest meseci postavi vršioca dužnosti, kao i mogućnost da se status vršioca dužnosti potom produži za još tri meseca”, rekao je Minić. Po njegovim rečima, to “produženje” dozvoljeno je samo ukoliko nije okončan konkurs koji bi morao da bude raspisan 30 dana po postavljenju vršioca  dužnosti.

Inače, “Transparentnost Srbija” proletos je predstavila istraživanje po kojem je od oktobra 2016. do marta 2017. imenovano 317 službenika na položaju, od toga samo 10 na konkursima. Od tih 307 vršilaca dužnosti, u 43 slučaja imenovani su prvi put na šest meseci, a u 224 slučaja ponovo su postavljeni na još tri meseca. Po poslednjim Vladinim podacima, od ukupno 346 položaja u državnoj upravi, 91 je popunjen na konkursu. “Sama imenovanja v.d. ‘pokrivena’ su zakonom. Nema, međutim, istraživanja u koliko slučajeva su vršioci dužnosti ostajali u tom statusu duže od dozvoljenog roka, odnosno u koliko su slučajeva direktno kršene zakonske odredbe”, rekao je Minić.