Foto: FoNet, Aleksandar Levajković

Poverenik: Agencija da dostavi KRIK-u izveštaj o imovini Vulina

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić doneo je rešenje kojim je naložio Agenciji za borbu protiv korupcije da novinarki Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK), dostavi kopiju izveštaja koji je predala Tužilaštvu za organizovani kriminal 17. decembra 2015, posle kontrole izveštaja o imovini i prihodima Aleksandra Vulina.

Kako je Agencija odbila zahtev KRIK-a s obrazloženjem da se u pratećoj dokumentaciji nalaze podaci koje je Uprava za sprečavanje pranja novca označila kao tajnu, poverenik je u saopštenju naveo da Agencija treba da zaštititi podatke o ličnosti kao što su: imena i prezimena svih lica osim službenih i Aleksandra Vulina, adresni podaci, lični matični broj građana, broj bankovnog računa fizičkih lica, podaci o adresi na kojoj se nepokretnosti nalaze, registarski brojevi prevoznih sredstava. Da bi se, shodno Zakonu o tajnosti podataka, neki podatak mogao štititi kao tajni, nužno je, istakao je poverenik, da to odredi ovlašćeno lice, i to pisanom i obrazloženom odlukom. Agencija, međutim, nije navela kojom odlukom i koje ovlašćeno lica je odredilo tajnost, ni koji je stepen tajnosti. Budući da se izveštaj odnosi na kontrolu imovine i prihoda funkcionera nikako ne može da se očekuje da on sadrži podatke čijim otkrivanjem bi nastala šteta po interese Republike Srbije, piše u saopštenju.

Poverenik je ocenio kao neprihvatljivo postupanje Agencije koja ni nakon ponovljenog zahteva ni povereniku nije dostavila traženi izveštaj. “Pravdanje” takvog gesta tim da je tek nedavno jedan radnik Agencije sertifikovan za postupanje sa tajnim podacima, pa da zato Agencija “ne raspolaže potrebnim kapacitetima za dostavljanje tajnih podataka izvan prostorija” poverenik, ne ulazeći u motive, smatra i neodgovornim i neozbiljnim, navodi se u saopštenju. “A ako Agencija ni posle osam godina važenja Zakona o tajnosti podataka nije osposobljena da ga primenjuje, to govori da se u Agenciji kontinuirano, godinama vrši veliki broj i prekršaja i krivičnih dela predviđenih Zakonom o tajnosti podataka, što bi svakako moralo privući pažnju drugih nadležnih organa, tužilaštva i Ministarstva pravde”, rekao je Šabić.