Foto: Pixabay.com

Mladima u EU teško, a biće im još teže

Evropska komesarka za zapošljavanje Marijan Tisen, navodi “Euroactiv”, predstavila je izveštaj Evropske komisije o razvoju zaposlenosti za 2017, u kome se upozorava da će se sadašnji mladi u starosti suočiti sa “dvostrukim bremenom” – većim penzijskim doprinosima i manjim penzijama.

Komesarka ističe da su, bez obzira na to što je evropska stopa zaposlenosti viša nego pre ekonomske krize  (71,1 odsto u starosnoj grupi 20-64 godine), a ukupna stopa nezaposlenosti u maju iznosila 7,8 prema 8,2 odsto na kraju 2016, mladi i dalje “gubitnici”.Navodi se da će do 2060. koeficijent radnika prema penzionerima biće prepolovljen i u EU će na svakog penzionera biti dvoje koji rade. Kako se ističe, nedavne penzijske reforme u nekim članicama EU neće biti dovoljne da preokrenu taj trend. “Treba nam više ljudi koji rade. Ako imamo 90 miliona ljudi koji su neaktivni i samo 70 odsto aktivnih, to nije dovoljno. Moramo da tražimo od ljudi da rade više ako mogu”, dodala je Tisen. U devet članica – Grčkoj, Letoniji, Kipru, Mađarskoj, Italiji, Malti, Poljskoj, Portugaliji i Rumuniji, više od 50 odsto socijalne potrošnje ide za penzije. “Takve nedovoljne investicije u sadašnju i buduću radnu snagu mogu da onemoguće buduće radnike da doprinose za socijalno osiguranje i postanu produktivni radnici”, ukazuje se u studiji. Tisen je kazala i da Komisija prati rezultate programa u Finskoj u okviru koga je 2.000 ljudi dobilo univerzalni osnovni prihod od 560 evra mesečno. Međutim, na članicama je da uvedu takav sistem ako žele, a Komisija je, prema njenim rečima, daleko od toga da preporuči univerzalni osnovni prihod na nivou EU.