Varšava / Foto: Pixabay.com

Evropska komisija najavila sankcije Poljskoj zbog reforme pravosuđa

Potpredsednik Evropske komisije Frans Timermans izjavio je juče u Briselu da je EU blizu odluke da se Poljskoj, posle najnovije reforme sudova, uvedu sankcije.

“Promene u sistemu pravosuđa narušavaju nezavisnost sudova u Poljskoj i produbljuju pretnje za pravnu državu. U ovom trenutku vrlo smo blizu da iskoristimo član 7 Ugovora. Bez obzira na sve pružamo ruku Poljskoj u cilju otvorenog dijaloga, koji neće zadržati EK da preduzme nužne korake”, rekao je Timermans. Član 7 naziva se često “atomskom bombom”, jer omogućava da se zemlja članica EU kazni sankcijama i da joj se čak i oduzme pravo glasa u Uniji. Timermans je podsetio da je zbog nepoštovanja zakona u toku reforme autoritet i legitimitet Ustavnog suda već osporen, a da sada vladajuća konzervativna stranka Prava i Pravda Jaroslava Kačinjskog sprovodi sistemske promene i u radu opštih sudova i Vrhovnog suda. “Ti zakoni povećavaju sistemske pretnje po pravnu državu Poljskoj. Svaki od njih, ako bude usvojen, slabi nezavisnost poljskog pravosuđa. To će prouzrokovati da će sudove u punoj meri politički kontrolisati vlada”, rekao je Timermans, nagalašavajući da je nedopustivo da se novinari koji kritikuju i postavljaju neprijatna pitanja proglašavaju za neprijatelje naroda. Potpredsednik Evropske komisije podsetio je da na sistematsko ugrožavanje pravne države u Poljskoj upozoravao i Evropski parlament, Savet Evrope i Venecijanska komisija. On je istakao da u takvoj situaciju EK mora da reaguje odlučno i brzo, i da će sledeće nedelje pokrenuti uobičajenu proceduru o kršenju seta zakona EU o pravosuđu.

Inače, Zakon o Vrhovnom sudu usvaja se u atmosferi haosa, vulgarnih uvreda, čak i fizičkih čarki poslanika, a u Varšavi i najvećim poljskim gradovima na ulice su u nedelju izašle hiljade Poljaka sa zahtevom da predsednik Andžej Duda stavi veto na celu reformu.