Centar u Rakovici / Foto: FoNet/TV FoNet

NVO traže preispitivanje odluka o viđanju dece s nasilnim očevima

Više od 100 organizacija civilnog društva juče je zatražilo od sudova da hitno preispitaju sve nepravnosnažne odluke o viđanju dece sa očevima koji su činili nasilje.

Od centara za socijalni rad NVO traže da obustave sva viđanja u kontrolisanim uslovima za koja ne postoji sudska odluka. Članice Mreže organizacija za decu Srbije i Mreže “Žene protiv nasilja”, uz podršku Autonomnog ženskog centra ocenile su u saopštenju da način viđenja i mesto susreta deteta i roditelja treba da budu određeni u skladu sa prethodno podrobno procenjenim bezbednosnim rizicima i da za svaki konkretan slučaj postoji individualni bezbednosni plan. “Insistiranje na održavanju kontakta deteta sa roditeljem u slučajevima kada postoji partnersko nasilje i nasilje nad decom nespojivo je sa pravom deteta na ostvarivanje kontakta sa roditeljem”, ocenile su nevladine organizacije. Kako je istaknuto, profesionalci iz sistema socijalne zaštite i pravosuđa “ne smeju da ignorišu ovaj rizik i omogućavaju nasilniku viđanje sa detetom i susrete sa ženom”.

Podsetimo, u Centru za socijalni rad u beogradskoj opštini Rakovica u sredu je muškarac ubio ženu i dete, a pre nedelju dana, u novobeogradskom Centru za socijalni rad ženu je ubio bivši suprug.

Ovim povodom oglasio se i predsednik Odbora Skupštine Srbije za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović koji je kazao da je usvajanjem Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i izmene i dopunom Krivičnog zakonika obezbeđen zakonski okvir, ali da to očigledno nije dovoljno.”Moramo što hitnije krenuti u primenu usvojenih zakona, bez odlaganja. Sve službe moraju što bliže sarađivati i to polazeći od konkretnih slučajeva i razmatrajući situaciju na dnevnom nivou”, naveo je Omerović.