Agencija ove godine angažovala samo 49 posmatrača izbora

Agencija proverava troškove kampanje, o donacijama se ne izjašnjava

Agencija za borbu protiv korupcije kontroliše svih 11 izveštaja o troškovima izborne kampanje koje su podneli kandidati na predsedničkim izborima.

Agencija proverava podatke koji su navedeni u izveštajima političkih subjekata u odnosu na podatke koje je prikupila od drugih pravnih i fizičkih lica, ali i tokom monitoringa izborne kampanje, koji je sama radila, prenosi Danas. Podsećamo da je ove godine Agencija angažovala samo 49 posmatrača što je trećina broja ljudi angažovanih za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u aprilu 2016. Posmatračka misija Građani na straži upozorila je da je to malo ljudi zbog čega će kvalitet prikupljenih informacija biti lošiji, naročito imajući u vidu da je kampanja bila kratka i intenzivna.

Kako Danas navodi, Agencija nije konkretno odgovorila na pitanje da li kontroliše pravilnost prikupljanja i uplata “priloga fizičkih lica” za finansiranje kampanja Aleksandra Vučića i Vuka Jeremića, u čiju zakonitost je u delu javnosti izražena sumnja. Podsećamo, Vučić je na predsedničkim izborima prikupio 274,5 miliona dinara od priloga građana, i to tako što je 7.000 ljudi uplatilo po 40.000 dinara.

Obrazac finansiranja kampanje preko masovnih individualnih uplata ponavlja se od 2012, a Agencija je u izveštaju za kampanju 2014. ukazala na mogućnost da stranke, preko svojih simpatizera, novac dobijen u kešu ubacuju u legalne tokove, objavio je Istinomer. Ipak, Republičko tužilašto nijednom nije reagovalo po službenoj dužnosti i proverilo ove navode.

Inače, Agencija već neko vreme ne funkcioniše u punom institucionalnom kapacitetu: nakon dva neuspela pokušaja nije izabran direktor Agencije, jer se nisu prijavili dovoljno kvalitetni kandidati. U blokadi je i Odbor koji trenutno ima samo dva člana od potrebnih devet, ostalima je istekao mandat, a novi članovi nisu izabrani.