Ombudsman Miloš Janković / Foto: FoNet/Medija centar

Ombudsman: Da se građanima kaže da li je vazduh zagađen

Zaštitnik građana Miloš Janković u nedelju je saopštio da je „zatražio od institucija nadležnih za monitoring i objavljivanje rezultata kvaliteta vazduha (Gradskog zavoda za javno zdravlje grada Beograda i Agencije za zaštitu životne sredine) dostavljanje svih informacija o načinu i rezultatima izvršenih merenja, kao i vrsti zagađujućih materija čije je merenje vršeno.“

Kako je naveo ombudsman, kontradiktorne informacije o posledicama višenedeljnog požara na deponiji u Vinči „produbljuju već prisutnu uzemirenost i nepoverenje građana“.

Janković je napisao i da je naučna i stručna javnost upozorila da se prilikom sagorevanja otpada „oslobađaju i druge visokotoksične i kancerogene materije čije merenje nije izvršeno ili rezultati nisu prezentovani u javnosti.“

Jedan od njih je govorio za nedeljnu „Politiku“ – prof. dr Ivan Gržetić, dekan Hemijskog fakulteta izjavio je da u čađi koja se oslobađa mogu da se nađu i „polihlorovana jedinjenja od kojih su neka izrazito kancerogene i mutagene supstance koje mogu da utiču na razvijanje ploda“, dodajući da u Srbiji „nema laboratorije koja može da meri dioksine i furane, jedinjenja koja u tom plamenu na deponijama najviše i nastaju.“

Požar na deponiji u Vinči gori različitim intenzitetom još od sredine maja.