Foto: Istinomer

Prvi put k ocu na jutrenje

“Poruka koju su omladinci, omladinke i ministar Stefanović uputili predsedniku može se svesti na tri reči „Ti si naš“, na drugoj strani tog istog novčića piše ‘Mi smo Tvoji!’.”

O poseti članova omladine SNS-a predsedniku Vučiću pisao je Ljubomir Živkov u novom Retrovizoru.